JUSS OG SAMFUNN

Nå skal loven takle databehandling

Forvaltningsloven blir moderne.

Forvaltningsloven skal bli ny for å kunne takle digitale prosesser i statsforvaltningen.
Forvaltningsloven skal bli ny for å kunne takle digitale prosesser i statsforvaltningen. Bilde: colourbox.com

I løpet av tre år skal en gruppe eksperter modernisere Forvaltningsloven.

Det største behovet er å gjøre den mer forståelig for folk flest.

I tillegg må den tilpasses økt bruk av digitale hjelpemidler, som blant annet åpner for automatiserte prosesser i saksbehandlingen.

Les også: Her er det nye IT-direktoratet

Automatisering

Forvaltningsloven er fra 1967 og var Norges første lov med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling.

Arbeidsprosessene var en smule mer manuelle på den tiden, og loven fanger ikke opp nye måter å jobbe på.

– Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjør det stadig enklere å søke frem, innhente og spre informasjon, og den har muliggjort helt eller delvis automatisert saksbehandling i større grad enn tidligere. Denne teknologien har skapt nye rettssikkerhets- og personvernutfordringer, men den kan også bidra nettopp til å styrke rettssikkerheten og personvernet. En revidert forvaltningslov bør generelt legge til rette for en digitalisering av forvaltningen, heter det i regjeringens omtale av mandatet til utvalget som skal gjøre moderniseringsjobben.

Les denne: Kontrakt om e-signatur signert med kulepenn

Tungt språk

Oppdraget går ut på å snekre en helt ny forvaltningslov eller omarbeide dagens utgave.

Målet er at den skal legge til rette for hensiktsmessig bruk av IKT i saksbehandlingen, både for brukerne og statsapparatet. Loven skal legge til rette for bruk av helautomatiserte verktøy til både saksforberedelse og beslutninger.

– Loven bør gjennomgås med sikte på å legge best mulig til rette for digitalisering av forvaltningen. Utvalget skal i sitt arbeid foreslå regler som kan fungere uavhengig av hvilke IKT-løsninger som brukes som hjelpemiddel for forvaltningens saksbehandling, heter det i mandatet.

En liten pust i bakken: Forsto du forrige avsnitt?

Oppdraget går også ut på å formulere lovteksten slik at folk flest skjønner den. Vi kan jo begynne med en omskriving av teksten i oppdraget:

Loven skal sjekkes for snubletråder som hindrer bruk av dataverktøy. Og regler som åpner for dataverktøy skal være teknologinøytrale.

Dette var i alle fall litt mer folkelig...?

Les gjerne: Jakten på IT-ekspertene er i gang

Jobber bedre

Justisdepartementet trekker i trådene, men berører flere fagfelt.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppsummerer behovet ganske tydelig:

– Med en gjennomgang ønsker vi å finne og fjerne hindringer mot automatisert saksbehandling og utvikling av digitale tjenester. Et digitaliseringsvennlig og oppdatert lovverk vil gjøre forvaltningen i stand til å jobbe mer effektivt og tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, skriver Sanner.

Arbeidet ledes av jussprofessor Inge Lorange Backer.

Utvalget har frist til 1. november 2018 med å legge frem sin innstilling, som det heter.

Så du denne? Amazon garanterer en «god jul»

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.