Nå vil Telenor satse i Sverige

Konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen går nå ut og varsler på ny at selskapets ambisjoner er å komme inn og bli en betydelig aktør i det svenske mobilmarkedet. Noe vil skje før sommeren, lover han.

Telenordia lykkes ikke å bli en av de fire svenske UMTS-aktørene. Dermed måtte Telenor legge om sin svenske strategi. Nå holder det ikke lenger med å dele eierskapet i Telenordia med British Telecom.

En avklaring kan være nærmere enn det Tormod Hermansen gir inntrykk av. Senest onsdag blir det avklart om Telenor velger å utøve en opsjon overfor British Telecom. Denne innebærer at Telenor selger 49,5 prosent av aksjene i det irske mobilselskapet ESAT Digifone for 11 milliarder kroner. Dette gir Telenor en ren gevinst på 10 milliarder kroner.

Men Telenor og British Telecom kan istedet inngå en avtale der deler av salgssummen består av BTs aksjer i Telenordia. 31. august i fjor kjøpte Telenor og BT en tredel av aksjene i det svenske teleselskapt av Tele Danmark for 2,5 milliarder kroner, noe som da verdsatte selskapet til 7,5 milliarder kroner. I dag er nok prisen noe lavere.

Hermansen sier til Aftenposten lørdag at Norden har førsteprioritet. - Det er det ingen tvil om. Det er ikke et enten eller i forhold til Sørøst-Asia. Men det er helt klart at Norden har førsteprioritet. Vi er ute etter å komme i en posisjon hvor vi kan tilby pan-nordiske tariffer, sier han.

Dette betyr at det svenske problemet må løses. Problemet ble svært synlig da Telenor kjøpte halvparten av det danske mobilselskapet Sonfon for 15 milliarder kroner sommeren 2000. Telenor sin satsing i Sverige gjennom Telenordia har ikke lykkes med utgangspunkt i behovet for en mobilsatsing i landet. Hermansen sier at Telenor må konkludere i sine vurderinger i løpet av første halvår.

Hermansen selv gir noen svar. Han sier at Finland må tas med i de vurderingene som Telenor nå gjør. Selskapet planlegger ikke noen store oppkjøp, men vil heller samarbeide. Det betyr en allerede etbalert aktør, og de er det ikke mange av. Han sier også at Telenor ikke vil satse fra bunnen av. - Sannsynligvis vil vi etablere oss i markedet sammen med en aktør som har mobillisens.

Dermed sitter en tilbake med de tre GSM-aktørene. Telia er tross det havarerte fusjonsforsøket fremdeles aktuell, Tele2 er mindre aktuell, mens Europolitan eid av Vodafone står fram som den kanskje mest aktuelle samarbeidspartner. Et samarbeid med en av de to nye UMTS-aktørene i Sverige kan bli i dyreste laget for Telenor, selv om selskapet sitter med mange milliarder kroner etter en eventuell Esat-handel med BT.

Til toppen