Næringshager i distriktene: Skepsis til SIVA

Tirsdag 25. august inviteres interesserte i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Ålesund til å delta i en videokonferanse om næringshager i distriktene der misnøye med statsselskapet vil uttrykkes klart og høylytt.

Konferansen "IT-kompetanse i et regionalt perspektiv - næringshager i distriktene" organiseres av Den norske dataforening, kl 1900, på disse stedene:

  • Alta: Sandfallet kompetansesenter
  • Hammerfest: Høgskolen i Finnmark, avd. for helsefag
  • Kirkenes: Kirkenes sykehus
  • Ålesund: Høgskolen i Ålesund

"IT-kompetanse i et regionalt perspektiv" er tittelen på Stortingsmelding 38 som tre statsråder - Lars Sponheim (Nærings- og handelsdepartementet), Ragnhild Queseth Haarstad (Kommunal- og regionaldepartementet) og Jon Lilletun (Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet) - la fram 15. mai i år.

"Næringshager" var Haarstads viktigste bidrag til stortingsmeldingen. Det skal etableres et tjuetalls av dem i utvalgte kommuner, og de skal ikke nødvendigvis innrettes mot IT-næringen. Det er mer snakk om å utnytte IT, og få en infrastruktur rundt næringshagene som kan tiltrekke høyt utdannede personer. De første hagene skal være på plass neste år. Haarstad lovet ellers å etablere fra årsskiftet en ny ordning for å stimulere offentlig og halvoffentlig virksomhet til å bruke teknologi og tjenester "med basis i høyhastighets kommunikasjonsinfrastruktur". Det skal ellers satses på telependling og prosjekter rundt regionale og kommunale informasjonsnett, telemedisin, fjernundervisning og "forsøk med virtuell forvaltningsvirksomhet".

Instansen som skal ta seg av det praktiske med næringshagene er statsforetaket SIVA, også kjent som Selskapet for industrivekst. SIVA har hovedkontor i Trondheim, og eier og driver 35 næringsparker. Det høyeste organet i SIVA er foretaksmøtet, representert ved kommunalministeren. 30. juni ble selskapet tilført 100 millioner kroner for å bruke blant annet på næringshager. På det tidspunktet hadde et hundretalls kommuner meldt sin interesse.

Det som er skjedd siden, er at SIVA har opprettet egne næringshagesider på sitt nettsted, og at statsråd Haarstad har betonet behovet for lokale initiativ.

- Det som framgår av næringshagesidene på SIVAs nettsted, er at SIVA er tiltenkt en aktiv rolle utover det å bidra med finansiering og et fysisk miljø, sier formann Trygve Storrønningen i DND-Finnmark og initiativtaker til videokonferansen.

- Vi er usikre på hvorvidt SIVA egner seg til en slik aktiv rolle i forhold til de mange små foretak som skal befolke næringshagene. Små og mellomstore bedrifter trenger en mer vennlig profil og en mer fleksibel holdning enn det SIVA har vist i praksis. I forhold til innovasjon og entreprenørskap oppfattes SIVA som stor, fjern og byråkratisk. Men små og mellomstore bedrifter trenger veldig fleksible løsninger.

Oppfatningene i Finnmark synes svært farget av erfaringene til IT-ildsjelene i Alta, der man har fått til svært mye, blant annet innen nettverk, uten at sentrale organer har kommet med særlige bidrag. Da min oppringning avbryter Trollnet-ansvarlige Wenche Jensen midt i en hektisk driftssituasjon, sier hun tørt:

- Dersom vi hadde venta på at andre hadde gjort noe, ville ingenting skjedd, og vi hadde ikke hatt vår 2 Mbps linje til omverdenen.

Det sentrale på videokonferansen tirsdag blir balansegangen mellom sentral støtte og lokalt initiativ. Politisk rådgiver i næringsdepartementet Grete Stave skal innlede. Det er litt synd, siden næringshager og SIVA sorterer under kommunaldepartementet. Men diskusjonen vil foregå på premisser definert av deltakerne i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Ålesund.

- Det vi i DND ønsker, er å få fortgang i saken og holde debatten varm, sier Storrønningen. - Mange av idéene i stortingsmeldingen er svært positive. De tre departementene virker godt samkjørte, og det er ingen politisk uenighet. Nå håper jeg på stor deltakelse på konferansen. Det kan gi ringvirkninger i lokalmiljøene rundt arrangørstedene.

(Merk at Stortingsmelding 38 er tilgjengelig fra regjeringens nettsted Odin.)

Til toppen