Næringslivet på nett, men bruker ikke mulighetene

Landets små og mellomstore bedrifter er på nett, men benytter ikke mulighetene internett gir. Manglende kompetanse og frykt for sikkerheten oppgis som årsak til liten bruk.

Selv om 85 prosent av de små og mellomstore bedriftene har tilgang til internett, er det hele 54 prosent som ikke eller i liten grad bruker det til netthandel og administrative oppgaver, viser en undersøkelse gjennomført for Den norske Bank.

–Det er bekymringsfullt å se at kompetansemangel og holdninger til sikkerhet stopper små og mellomstore bedrifter fra å bruke nettet fullt ut, sier leder for bedriftsdelen av DnB.no, Frank Jensen.

Han mener problemet med sikkerhet er sterkt overdrevet, og peker på at det i undersøkelsen er de mest aktive brukerne som i minst grad ser sikkerheten som et problem.

Holdninger til sikkerhet avhenger noe av hvor i landet bedriften ligger og hvilken bransje den tilhører. I Troms mener 54 prosent at sikkerheten på nettet ikke er god nok, mens det i Buskerud og Oslo er 30 prosent som mener det samme.

Når det gjelder bransjer, er det størst skepsis innen bygg og anlegg, hvor over 45 prosent mener sikkerheten ikke er god nok. I tjenesteytende næring er det flest som føler seg trygge når det gjelder sikkerhet.

På landsbasis er det 38 prosent av bedriftene som svarer at de mangler kompetanse for bruk av internett. Men her er det også geografiske forskjeller. Mens bare en av fire bedrifter i Oslo anser kompetansen som mangelfull, mener nesten halvparten av bedriftene i Hedmark og Oppland det samme.

Kun 24 prosent av de tjenesteytende bedriftene anser kompetanse som et problem, mens i primærnæringen og bygg- og anleggsbransjen mener henholdsvis 52 og 49 prosent at de mangler kompetanse.

Til toppen