Nærmere konkurs for LetsBuyIt

Det kriserammede e-handelsselskapet LetsBuyIt trenger penger i løpet av neste uke. Hvis ikke er det kroken på døra.

I august ble Schmulik Stein International Investements (SSII) dømt til å betale syv millioner euro til Letsbuyit, etter å i februar ha inngått en avtale om å investere i selskapet, en avtale selskapet senere misligholdt.

I første domstolsbehandling vant LetsBuyIt, men saken ble anket. Dommeren mente at Shmulik Stein skulle betale 6,5 millioner svenske kroner som en rest fra første delinnbetaling i mai og 63 millioner kroner i erstatning. På grunn av anken kommer det imidlertid ingen penger.

LetsBuyIt er derfor fortsatt i krise og trenger penger i løpet av måneden for å overleve.

Konsernsjef i LetsBuyIt, Fredrik Staël von Holstein trenger ny finansiering innen utgangen av måneden, for etter det er kassa tom. Holstein sier til Ekonomi24 at han nå er i samtaler med mange aktører som kan tenkes å være interesserte.

- Det er ekstremt tøffe tider nå. Terrorangrepet i USA har ikke gjort saken bedre. Det er stor usikkerhet i finansmarkedet, sier han.

Han sier imidlertid at man venter en løsning.

Ved inngangen av året jobbet 350 ansatte i LetsBuyIt. I dag er antallet redusert til 70, og selskapet er operativt i Tyskland og Sverige.

Til toppen