Napster-konkurrent spurter avgårde

Konkurrentene spurter avgårde, mens Napster - de populære fildelingstjenestenes mor - opplever at barna flytter hjemmefra.

Fasttrack er en av mange som ønsker ta tronen etter Napster. Etter at sistnevnte måtte legge inn både årer og seil i en lengre periode, har konkurrenter krabbet ut fra mange sprekker.

Fasttrack er bare én av konkurrentene, men denne tjenesten har vokst kraftig i sommer. Ifølge en undersøkelse fra WebNoize har brukertallet økt med 89 prosent siden juni, og har et samlet brukertall på gjennomsnittlig 425.000 samtidige brukere.

Fasttrack utgjøres av applikasjonene Kazaa, Grokster og MusicCity.

Webnoize mener Fasttrack vil ha en milion brukere innen september. Til sammenligning hadde Napster 88.000 samtidige brukere i juli, betraktelig mindre enn de 1,57 milloner de hadde i februar. Brukerne som er på Napster nå, kan ikke dele musikkfiler med hverandre. De kan derimot chatte og lytte til musikk, noe de godt kunne ha brukt andre applkiasjoner til. Dermed er kanskje ikke skyene over Napster så mørke likevel?

Til toppen