Når forventninger blir målsettinger

Eltek-ledelsen velger nå å kalle de tidligere forventningene for utfordrene målsettinger. De målsettingene oppnås neppe i andre kvartal.

Det er i realiteten en nedjustering av forventningene ledelsen i telekom-leverandøren Eltek ASA i dag har offentliggjort i forbindelse med presentasjonen av resultatet for første kvartal.

Resultat som sådan viste gode tall i årets første tre måneder. Det var også i tråd med forventningene etter selskapets gode ordresituasjon ved årsskiftet.

Veksten er også tilfredsstillende i forhold til utviklingen fra første kvartal 2000. I forhold til fjerde kvartal er imidlertid omsetningen ned 5,2 prosent, hvilket til en viss grad kan tilskrives sesongsvingninger.

Ser vi fremover er det betydelige utfordringer å nå de tidligere forventningene om over 30 prosent vekst.

Innsalget er ned nesten 11 prosent fra inngangen av første kvartal til inngang av andre kvartal. Samtidig er ordrereseven svakt ned med 1 prosent.

Noe av utfordringen for Eltek-ledelsen ligger i at veksten fra første til andre kvartal 2000 var på nesten 33 prosent. Det er dette tallet som nå møter selskapet i døren.

For å oppnå den tidligere annonserte veksten må selskapet dermed opp i en omsetning på i overkant av 600 millioner kroner i inneværende kvartal.

Med synkende salg og fallende ordrereserve er ikke dette sannsynlig. I tillegg kommer nemlig effekten av utsatte leveranser både for det løpende salget og lengre leveringstid for ordremassen.

Det er også verdt å merke seg at veksten i første kvartal kom på grunn av salget i USA og ikke på tross av utviklingen i USA. Signalene fra den amerikanske økonomien i andre kvartal er ikke spesielt positive og vi kan ikke se bort i fra at veksten i dette markedet for Eltek sin del blir borte i andre kvartal.

Ledelsen gjør således rett i å omdefinere de tidligere forventningene til det de nå karakteriserer som utfordrende målsettinger.

Det positive vedrørende dagens resultatfremleggelse var at selskapet har greid å endre strukturen på kundebasen. Det ble oppgitt at nye kunder utgjorde 16 prosent av omsetningen i første kvartal.

Selskapet har blant annet greid å få Nokia og Siemens opp blant de femten største kundene, hvilket er viktig for posisjoneringen i forbindelse med de kommende UMTS-utbyggingene.

Videre ble det presentert at Ericsson er kommet inn som en større kunde. Leveransene til dem vil imidlertid først bli viktige volummessig fra 2002.

Paradokset for investorene er selvfølgelig at Eltek er et veldrevet selskapet, som tjener gode penger. Markedet butter nå i mot og selskapet skal gjennom en konsolideringsfase.

Basert på dagens informasjon har selskapets aksjekurs allerede falt kraftig. Langsiktige investorer bør imidlertid være klar over at UMTS-infrastrukturen skal bygges ut og at Eltek dermed vil være i en gunstig posisjon når sentimentet igjen snur.

Til toppen