Når oksen nøler

Er det mulig å presse IT-aksjene enda høyere? Akkurat nå ser det mest ut som om markedet driver forsiktig handel for å teste toppnivåer.

Er det mulig å presse IT-aksjene enda høyere? Akkurat nå ser det mest ut som om markedet driver forsiktig handel for å teste toppnivåer.

IT-indeksen på Oslo Børs har så langt i år steget med 16,8 prosent. Mars måned alene gav en vekst på imponerende 11,7 prosent. Tilsvarende har NASDAQ-indeksen steget med 16,9 prosent i første kvartal.

Er nå toppen nådd, eller kan vi se en ytterligere stigning?

Se det vet vi mindre om, og vi ønsker ikke å tro spesielt mye heller. Hva angår prisingen av IT-aksjer (altså ikke prisen) er vi som kjent ganske kritiske. I følge Aftenposten (onsdag) er vi ikke alene om det. Tirsdag kommenterte vi også muligheten for at vi i nær fremtid vil se olje- og rente-case også på prisingen av IT-aksjer. Det er akkurat så langt vi mener det er meningsfylt å strekke seg på kommentarplass.

I dag har vi igjen sett ett oppsving på vel en prosent i IT-indeksen. Som tidligere nevnt er det først og fremst NetCom, Merkantildata og Tandberg-selskapene (inkl. ASK) som i praksis styrer denne bransjeindeksen.

NetCom handles nå på et oppkjøpscase som synes ganske uklart, men som tidligere kommentert er det langt mer sannsynlig nå enn det har vært tidligere. I løpet av torsdagen vil også de mest oppegående meglerhusene kunne gi analyser av France Telecoms kjøp i ElTele, og de langsiktige konsekvensene av det. Samtidig referer enkelte utenlandske meglerhus at NetCom er billig i forhold til andre europeiske telekom-selskap.

I praksis handles altså NetCom nå på relativ verdsettelse, og sannsynligheten for et oppkjøp. I den sammenhengen vil vi gjerne peke på to elementer:

For det første er utgangspunktet for et oppkjøpscase egentlig at man forventer endringer på eiersiden i NetCom. Helt konkret forventningen om at en aktør vil kjøpe seg opp til en kontrollerende eierposisjon. All den tid det eksisterer avtaler mellom eksisterende aksjonærer om hvordan man skal forholde seg dersom en aksjonær ønsker å selge seg ned, er det fullt mulig at et "oppkjøp" i NetCom vi skje ved at en storaksjonær kjøper ut en annen aksjonær.

Et slikt case vil ikke påvirke kursen i NetCom på samme måte som et fullt oppkjøp.

Vi minner om at Ameritech har 42 prosent i TeleDanmark, ikke 100 prosent. De som regner med et oppkjøpscase bør også stille spørsmål ved hvorfor man ønsker å kjøpe opp NetCom. Er det noe man kan oppnå bedre ved et oppkjøp enn ved en allianse? I så tilfelle, vil det rettferdiggjøre et fullt oppkjøp, eller er det relevante poenget heller kontroll?

Hva angår relativ verdsettelse kan det være fornuftig for investor å se på de nøkkeltallene de ulike analytikerne bruker i en slik sammenlikning. Måltall som acqusition cost (kostnaden for en ny kunde), avgangsrate (churn), omsetning per kunde og gjeldssituasjonen trekkes gjerne frem. Vårt bilde her er at NetCom har en høy acqusition cost, en avgangsrate som er høy og kan forbli svært høy, relativt hyggelig utvikling på omsetning per kunde og en stadig bedre gjeldssituasjon. Alt i alt er vi ikke overbevist om at relativ verdsettelse trekker i retning av noen veldig høy oppside i NetCom.

ASK fikk oppmerksomhet i Dagens Næringsliv onsdag morgen. Det ser ikke ut til at markedet har vurdert informasjonen som essensiell. Mer interessant er det at ASK ikke har sett det nødvendig å kommentere resultatvarselet fra In Focus. Hovedpoenget i den meldingen var at selskapet så en laber etterspørselssituasjon i sist kvartal. Informasjonssjef i ASK ASA, Sture Berg, sier til digi.no at ASK er komfortable med de signalene de har gitt markedet om utviklingen i første kvartal.

Tandberg og Tandberg Data dekker vi i egne saker som legges ut i løpet av kvelden. Vår vurdering er begge sakene trekker i retning av at det er en del å gå på i prisingen selskapene, spesielt da i Tandberg Data.

Til toppen