Når sjefen vil lese e-posten din

Til tross for en dobling av størrelsen på bøtene, har Datatilsynet jevnt tilsig av klager på automatisk videresending av e-post og ulovlig innsyn i e-postkasser.

Når sjefen vil lese e-posten din
Sett på fraværsassistenten, sier Datatilsynet, automatisk videresending av e-post regnes som overvåkning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Etter innføringen av GDPR har størrelsen på bøtene for ulovlig innsyn i ansattes e-post blitt doblet.