Når "Tøffe Tom" blir for tøff

Merkantildata har hatt en eventyrlig utvikling under Tom Adolfsens ledelse. Nå kommer imidlertid signalene om en for arrogant leder stadig tettere. Spørsmålet som melder seg er når dette gir utslag i form av svakere utvikling for selskapet.

Merkantildata har på imponerende kort tid jobbet seg opp til en posisjon som et ledende IT-selskap i Skandinavia.

Enda mer imponerende er det at veksten har vært lønnsom. For aksjonærene har utviklingen ganske enkelt vært eventyrlig.

Merkantildata er nå priset på at suksessen fortsetter. Med det imponerende rullebladet selskapet kan vise til, er det slettes ikke til å undre seg over. Er det så ingen ting som kan gå galt i Merkantildata?

De siste månedene, spesielt etter fremleggelsen av resultatene for første kvartal, har vi sett tegn som tyder på at selskapets suksess - og spesielt selskapets toppsjef - er den faktoren som paradoksalt nok kan volde størst problemer. Det er flere konkrete momenter som trekkes frem.

Tom Adolfsen snakker nå stadig oftere om å se på en ekspansjon utenfor Skandinavia. Det fremkommer også relativt etterrettelige "rykter" om konkrete case som har vært oppe til vurdering.

Slike signaler sender kuldegysninger langt nedover leggen hos enkelte investorer og analytikere. Årsaken er at man mener Merkantildata på sikt vil utvikle seg stadig mer i retning av et organisert kunnskapsnettverk. I et slik selskap er en felles kultur kanskje et av de viktigste aktiva i selskapet. En ekspansjon for eksempel i retning Tyskland vil være galskap i den sammenhengen.

digi.no har fått referert at en sentral investor har gitt klare signaler til Tom Adolfsen om at man forventer at man er oppmerksom på at det må rekrutteres ledere nedover i organisasjonen som er sterke nok til å følge opp det løpet som er lagt. Så langt ser det ut til at man har lykkes i rekrutteringen av sterke ledere, men med den veksten vi ser i dag er kravene meget høye. Dette signalet knyttes gjerne opp til det tilbakevendende spørsmålet om hvor lenge Adolfsen blir sittende ved roret.

Samtidig refereres det i markedet heller flåsete uttalelser som Adolfsen har kommet med i forbindelse med diskusjoner om nye finansielle transaksjoner. Essensen i den typen informasjon er at det ser ut som om Adolfsen opptrer like "bøllete" i forretningsmessige samtaler som han tidvis gjør på pressekonferanser og presentasjoner. Enkelte finansaktører har overfor digi.no trukket den konklusjonen at det er en overhengende fare for at toppledelsen blir så finansielt orientert at de ikke klarer å holde grepet på interne operative prosesser. Det etter min vurdering et meget sterkt signal.

Det viktigste signalet om at utviklingen i selskapet ikke er helt under kontroll er meget enkelt, men tilsvarende kraftig og viktig. Både journalister, analytikere og "finansielle aktører" forteller at de som kunder av Merkantildata opplever at selskapet ikke leverer som forventet. Oppfølgingen fra selskapet sies å bære preg av at man prøver å spise større deler av markedet enn man klarer å svelge unna.

Spørsmålet som presser seg frem er altså ikke om selskapet - og Adolfsen selv - opptrer i overkant arrogant, men om oppførselen er så arrogant at det vil slå ut i operative problemer som vil svekke lønnsomheten og senker veksttakten.

I dag ser det ut til at langt det meste går på skinner i Merkantildata. Det er avgjørende at de signalene som refereres her når frem til Adolfsen, og sist men ikke minst, at "Tøffe Tom" tar de samme signalene til etterretning.

Eller har han allerede mistet bakkekontakten?

Til toppen