NASDAQ på 15-måneders bunn-nivå

Den teknologitunge NASDAQ-indeksen falt med nye tre prosent onsdag kveld. Indeksen er nå på sitt laveste nivå på 15 måneder.

Fallet i NASDAQ-indeksen fortsatte onsdag, selv om den toneangivende Dow Jones-indeksen endte dagen tilnærmet uforandret. De bredere amerikanske indeksen, S&P 500 og AMEX-indeksen falt med henholdsvis 1,4 prosent og 1,2 prosent.

NASDAQ-indeksen avsluttet onsdagen på 1462, hvilket er 27 prosent lavere enn toppnivået fra juli måned. Mye av "skylden" for denne nedgangen legges på flere resultatvarsler som ble sendt ut av IT-selskap da fokuset lå på problemer i Asia og Russland.

Så langt viser det seg imidlertid at resultatene for siste regnskapsperiode har vært langt fra så dårlige som fryktet. Motorola (blant annet mobiltelefoner og brikker) og AMD (lager mikroprosessorer) har levert resultater som har vært bedre enn selv det de største optimistene trodde.

En annen årsak til fallet kan være at flere IT-investorer i en periode i vinter og våres tok gevinst på sine investeringer i tunge selskap som Microsoft, Cisco og Dell for å dytte pengene inn i Internett-eventyr som Amazoon, Yahoo, Excite og Lycos. Disse aksjene så en voldsom kursutvikling på våren og forsommeren og ble etter hvert så tunge at de påvirket NASDAQ-indeksen. Den senere tid har noe av luften gått ut av enkelte av disse selskapene, noe som har trukket ned for NASDAQ-indeksen.

Amerikanske kommentatorer ser nå ut til å fokusere på at det så langt er vanskelig å finne gode grunner til at IT-sektoren skal falle videre nedover, all den tid det så langt er eksportrettet industri i USA som er påvirket av utviklingen i Asia og Russland.

På den annen side var "sentralbanksjef" Alan Greenspans uttalelser tirsdag ganske kraftig kost for flere analytikere. Enkelte uttalelser trekker i retning av at Greenspan har gått fra å påpeke "irrational exuberance" - en slags urasjonell oppstemthet så å si - til å påpeke at de endringen vi har sett spesielt i pengemarkedet viser at investorene nå er redde. Med det mente Greenspan at en tilsynelatende "risiko-aversjon" i realiteten er en likviditetseffekt. Investorene vil ut - de ønsker ikke å gjøre risikovurderinger, og velger derfor likvide rentepapirer.

Hvordan en skal tolke en slik uttalelse er - som vanlig - ikke umiddelbart enkelt. Hovedpoenget er trolig at en tilsynelatende øket risikoaversjon i realiteten skyldes at investorene vil ut av markedet. Greenspan påpekte så at dette ennå ikke gir noe "likviditetskrise", og at utsiktene for amerikansk økonomi slett ikke er så ille som mange vil ha "oss" til å tro.

Og effekten på IT-aksjer?

Uttalelsene underbygger en hypotese om at mye av kursfallet i denne sektoren skyldes at likviditeten har tørket inn, ikke at investorene primært krever noen radikalt høyere risikopremie på investeringene.

Greenspan mente forøvrig at vi ikke har sett den fulle effekten av at investorer søker til trygge havner, men det viser altså til markedspsykologien, ikke til realøkonomien.

Til toppen