Nasjonal koblerivirksomhet i Tromsø

Tromsø-selskapet PDB Produkt Databasen asa skal bli markedsplassenes markedsplass. Selskapet har etablert en innkjøpsportal, og ambisjonen er å bli landets største "koblingsboks" mellom selgere, B2B markedsplasser og kjøpere. Mer enn 70.000 produkter kan allerede bestilles gjennom pdb.net.

Tromsø-selskapet PDB Produkt Databasen asa skal bli markedsplassenes markedsplass. Selskapet har etablert en innkjøpsportal, og ambisjonen er å bli landets største "koblingsboks" mellom selgere, B2B markedsplasser og kjøpere. Mer enn 70.000 produkter kan allerede bestilles gjennom pdb.net.

B2B markedsplasser
B2B markedsplasser - klikk her

Kalender:

Den 5. juni åpnet PDB Produkt databasen asa det gründer og administrerende direktør Leif Erik Knutsen kaller en horisontal markedsplass for elektronisk handel mellom bedrifter.

Det markerte den foreløpige slutten på fire års tanke-, modellerings- og utviklingsarbeid, og plasserer PDB i en potensiell nøkkelposisjon når aktørene innenfor det forventet meget lukrative B2B-markedet nå finner sine plasser i startgropa.

Visjonen til Knutsen og de nesten 20 ansatte i PDB er å skape en horisontal markedplass hvor alle kan handle med alle, og med "en felles plattform som krysser alle bransjer, løsninger og ERP-systemer".

Nøkkelen er et felles bedrifts- og produktregister som er tilgjengelig for alle, basert på det offentliges registre og distribuert ved hjelp av XML. Som bruker av systemet er det eneste som kreves at du bestyrer en bedrift registrert i Brønnøysund.

Du registrerer deg med brukernavn og passord og kan straks oppdatere informasjon om din egen bedrift, velge ut bedrifter du ønsker å ha et forhold til, samt legge inn produktkatalogen din.

PDB er en åpen database i XML-format. XML-standarden er mer og mer utbredt for beskrivelse av datastrukturer, og ettersom utviklere av økomomisystemer og ERP-systemer omfavner XML, blir det enklere og enklere å knytte produktene sammen med PDBs databaser. Dermed kan Knutsen med en viss rett hevde at systemet støtter "alle andre filformater og økonomisystemer".

Selskapet ser sin primære rolle som et knutepunkt og en standardsetter for andre markedsplasser og møteplasser for kjøpere og selgere. I stedet for at en gruppe bedrifter som handler mye med hverandre skal etablere hver sine markedsplasser, hvor kunderegistre, produktregistre og infrastruktur må skapes og vedlikeholdes, tilbyr PDB seg å være arenaen for disse markedsplassene. Ved å la brukere definere utvalg av bedrifter skaper man virtuelle "mikromarkedsplasser" hvor alt er basert på de samme stadig oppdaterte data og den samme infrastrukturen. PDB sørger for at basisinformasjon fra Brønnøysund er oppdatert til enhver tid, mens manuelle eller automatiske koblinger mot kundenes og brukernes interne systemer sørger for at andre typer informasjon alltid holder en optimal kvalitet.

Vil du vite mer om dette?
Til toppen