Nasjonalt senter for telemedisin i forskningssamarbeid med Telenor

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Telenor FoU i Tromsø formaliserer sitt mangeårige samarbeid om forskning og utvikling av telemedisinske løsninger.

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Telenor FoU i Tromsø formaliserer sitt mangeårige samarbeid om forskning og utvikling av telemedisinske løsninger.

Ifølge en pressemelding fra Telenor har ikke avtalen noen økonomisk fastpikrede rammer eller overbygning, men begge partene er enige om å samarbeide også når det gjelder å skaffe finansiering til felles prosjekter. I den sammenheng vil Telenor være en potensiell finansieringskilde. Ut over dette vil både NST og Telenor FoU ha rettigheter til inntekter ved realisering av prosjektene.

Telenor FoU og Telemedisinsk avdeling ved RiTø (Regionsykehuset i Tromsø) har hatt et bredt samarbeid helt siden telemedisinavdelingen ved sykehuset ble opprettet for åtte år siden. Nå formaliseres altså dette samarbeidet - et samarbeid begge parter mener gjør det mulig å realisere større felles prosjekter innen det telemedisinske faget og befeste Tromsø som et nasjonalt tyngdepunkt for telemedisin.

NST har som mål for samarbeidet at det vil gi telemedisinsenteret ytterligere kompetanse rundt brukermedvirkning knyttet til kartlegging, utvikling og implementering av løsninger. Telenor FoU vil videreutvikle spisskompetanse innenfor relevant teknologi både på terminal- og nettverksiden, heter det i pressemeldingen.

Til toppen