AVTALER & KONTRAKTER

NAV droppet unntaksbestemmelse

Stiller tøffere krav enn det statens standardavtaler for IT-kjøp anbefaler.

NAVs IT-sjef Nina Aulie, droppet unntaksbestemmelse fra statens anbefalte kontrakter for IT-kjøp.
NAVs IT-sjef Nina Aulie, droppet unntaksbestemmelse fra statens anbefalte kontrakter for IT-kjøp. Bilde: nyebilder.no

Tirsdag kunne digi.no fortelle at Agresso ble kastet ut av en anbudsrunde i NAV fordi de ikke ville godta kravet om at de må levere tjenester selv om den statlige gigantetaten misligholder avtalen.

Fjernet unntaksbestemmelse

Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som utarbeider malene for standardavtaler til offentlige innkjøp. Difi-direktør Hans Christian Holte vil ikke kommentere NAV sitt avtaleverk direkte, men det er opplyst om at disse bygger på Difis standardmaler for avtaler for innkjøp. Det bekreftet NAVs IT-direktør Nina Aulie til digi.no tirsdag.

– Utgangspunktet er at statens standardavtaler skal ha en formulering som sikrer at fremdriften i et virksomhetskritisk arbeid ikke skal hindres eller forstyrres av en tvist om betaling. Terskelen for å stanse virksomhetskritiske prosesser skal være meget høy, sier Holte.

Difis standardavtaler inneholder derfor følgende formulering:

«Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med mindre misligholdet er vesentlig og kunden skriftlig har erkjent misligholdet eller at misligholdet er fastslått gjennom en av tvisteløsningsmekanismene i kapittel 16.»

–Mulig begrensing

Uten å ville gjøre en helhetlig vurdering av NAVs avtaleverk, noterer Holte seg at avtalen ikke ser ut til å inneholde unntaksbestemmelsene i formuleringen over («med mindre...», red. anm.). NAV bruker bare passasjen: «Leverandøren kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold.»

Last ned NAVs kontrakter her.

– Dette blir dermed en mulig begrensning av leverandørens mulighet til å holde tilbake ytelser, sett i forhold til standardavtalene, sier han.

–God forsikring

Holte mener at klausulen gjør dette til en god forsikring mot at viktige prosesser skjærer seg fullstendig dersom det blir en tvist om betaling eller kontrakten. Dersom kunden ikke evner å betale innen oppgitt tid, så reguleres dette i avtalen ved at leverandøren får forsinkelsesrenter for å kompensere for den forsinkede utbetalingen.

– Statens standardavtaler er utarbeidet for å gi statlige innkjøpere et verktøy for å bli bedre til å kjøpe IT. Det er imidlertid opp til hver enkelt oppdragsgiver å tilpasse avtalen til den konkrete anskaffelsen. Vi krever derfor ikke at folk benytter avtalene slik de foreligger, og da vil det selvsagt oppstå situasjoner hvor avtalene avviker fra våre standardavtaler, sier Holte som tillegger at:

– Ved virksomhetskritiske anskaffelser er det helt naturlig at oppdragsgivere velger å gjøre ordlyden strengere enn standardavtalens utgangspunkt.

– Forstår du Agresso sin reaksjon?

– I den grad Agresso reagerer på dette, så kan de ta dette opp med oppdragsgiver før anbudsfristen løper ut, sier Holte.

Det opplyses om kontrakts-betingelsene i konkurransegrunnlaget som normalt er tilgjengelig for alle interesserte tilbydere slik at de skal få en forutsigbarhet på risiko og avtalens innhold.

– De hadde da muligheten til å ta dette opp med NAV. Om en tilbyder tar et vesentlig forbehold mot kontraktsvilkårene, så har en oppdragsgiver plikt til å avvise tilbudet, sier Holte som peker på at det ellers blir en konkurransefordel for selskapet.

God oversikt over avtaler

Holte forteller at det alltid vil være diskusjoner om avtalevilkår er rimelige og at Difi får flere innspill fra leverandørsiden om betingelser som de ikke er helt fornøyd med, men at klausulen som Agresso har reagert på ikke står frem som den som alltid tas opp som et problem.

– Difi har ganske god oversikt over hvordan avtalene våre benyttes. Statens standardavtaler revideres jevnlig, og vi mener at vi nå har nådd et punkt hvor avtalene våre er relativt balanserte, sier Holte til digi.no.

NAV svarer

I en e-post til digi.no skriver NAVs IT-direktør, via kommunikasjonsavdelingen, Nina Aulie følgende:

– Vår avtalemal var i utgangspunktet basert på DIFIs mal fra 2007. I denne avtalemalen står det «Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold». Vi forvalter mange ytelser og svært mange mennesker får sin inntekt fra NAV. NAV er derfor særskilt pålagt i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 10 å ta inn krav til leveringsdyktighet i sine avtaler med leverandører av varer og tjenester, skriver Aulie.

- Vi mener at vilkårene vi stiller i våre konsulentavtaler er alminnelig kjent i bransjen. Som statlig etat er ikke konkurs en aktuell problemstilling, og en leverandør som har rett på betaling vil få betaling av oss. Vi mener derfor at kravene vi stiller ikke er urimelige og har så langt ikke sett grunn til å justere våre konsulentavtaler når det gjelder dette punktet, melder NAV-direktøren.

    Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.