Nav inn som en komet på IT-folkets drømmearbeidsgiver

– Det er ikke noe mysterium for oss, sier Navs IT-sjef Nav Jonas Slørdahl Skjærpe.

Nav inn som en komet på IT-folkets drømmearbeidsgiver
Navs IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe har ventet på å rykke opp som attraktiv arbeidsgiver. Foto: Nav / Morten Normann Almeland

Når IT-folk blir bedt om å liste opp sine drømmearbeidsgivere, er det Google og Microsoft på topp, og ganske stabilt lenger nedover også.