Navneendring for Compaq

Kilder sier til amerikanske PC Week Online at Compaq-navnet trolig forsvinner som følge av selskapets oppkjøp av Digital/Tandem. Compaq, Digital og Tandem vil imidlertid fortsatt bli å finne som merkenavn.

Tre team, bestående av ledere fra de tre selskapene, arbeider nå for fullt med sammenslåingen av Compaq og Digital/Tandem. Digitals William Strecker og Compaqs John Rose har overoppsynet med arbeidet i de tre teamene, som ledes av henholdsvis Norm Goldberg fra Tandem (virksomhetsfokuserte løsninger), Digitals Janet Wallace (tjenestedrevne infrastrukturløsninger) og Ronnie Ward fra Compaq (partner-/volumløsninger).

Ifølge et notat Digital sendte ut til sine ansatte i forrige uke, vil det nye storselskapet tilby en serie produkter og tjenester som bygger videre på de kundesegmenter de enkelte selskap hver for seg har hatt fokus på og betjent. På tjenestesiden planlegger de tre selskapene, hvis fusjonerte bedriftsnavn har fått kodenavnet Newco, å slå sammen sine organisasjoner til én tjenestedivisjon, som man håper skal være i operativ drift innen 1. juli.

Den endelige strukturen på salgsorganisasjonen vil ikke bli annonsert før Compaq/Digital-fusjonen er endelig godkjent, noe som er ventet å skje ved utgangen av tredje kvartal. Ifølge Digital-notatet som er omtalt i PC Week Online, vil imidlertid "Newco" ventelig velge en gylden middelvei-løsning som kombinerer det beste fra hvert selskaps nåværende strategi - så som Compaqs kanaler og Tandems fokus på finans- og telekom.

Ikke alle ser positivt på sammenslåingen av de tre selskapene. Bruce Claflin, sjef for Digitals salgs- og markedsføring worldwide, uttalte torsdag i forrige uke at han vil trekke seg fra stillingen så fort Compaqs overtakelse av Digital er gjennomført.

Til toppen