NBC kjøper seg inn i CNET

Det amerikanske TV-selskapet NBC kjøper knappe fem prosent av aksjene i nyhetstjenesten CNET og 19 prosent av aksjene i CNETs inngangsport Snap!

For 26 millioner dollar, tilsvarende 200 millioner kroner, kjøper NBC seg inn i CNET. Dette er en av de første virkelig store forretningene hvor et etablert medieforetag kjøper seg inn i en av de nye web-tjenestene som vil være inngangsporter på nettet (se også relaterte artikler i margen til høyre).

NBC-president Robert Wright sier Wall Street Journal Interactive at TV-selskapet har planer om å øke andelen i Snap!. NBC har i tillegg opsjon på ytterligere 41 prosent, som betyr en total investering på 38 millioner dollar - nesten 390 millioner kroner.

Talsmenn fra begge selskapene har uttalt at NBC vil ta over de finansielle forpliktelsene til Snap!. Dette inkluderer blant annet markedsføring av Internett-tjenesten. NBC har også opplyst at selskapet vil reklamere for Snap! på sitt TV-nettverk.

På den annen side har naturlig nok ikke TV-selskapet noen avtalefestet rett til å styre innholdet på inngangsporten.

- Vi ser på avtalen som en del av vår strategiske utvikling over tid. Det som er avgjørende er at fremtiden til vårt selskap avhenger av fremtiden til Internett som massemedium, uttaler Tom Rogers, en av sjefene for NBC.

Analytikere sier at avtalen også innebærer et vendepunkt for CNET, siden selskapet har tapt penger på å prøve å gjøre Snap! til en levedyktig tjeneste. Halsey Minor, sjef for CNET, mener at selskapet har brukt mellom 20 og 25 millioner dollar på å utvikle nettstedet.

Til toppen