NDS inngår avtale med Entro

Norsk Data Senter (NDS), har inngått avtale med rådgivningsselskapet Entro om drifting av selskapets IT systemer.

Avtalen som er på 1.2 millioner kroner sikrer Entro høy oppetid og stabilitet på sine IT systemer samt at sikkerhet og overvåking blir ivaretatt ved selskapets kontorer i Trondheim og Oslo. NDS opplever økt etterspørsel innenfor området outsourcing og har i løpet det siste året hatt sterk vekst innefor dette forretningsområdet.

” For Entro er det viktig å outsource IT driften fordi dette gir oss kostnadsbesparelser i form av at vi får frigjort kapasitet internt og kan dermed fokusere på kjernedriften”, sier daglig leder Jorun Eggen i Entro i Trondheim.

Entro er et rådgivende konsulentfirma med energi og miljø som hovedsatsingsområder.

Les mer om:
;