Nei til kampfly rammer IT-næringen

Per Morten Hoff i IKT-Norge har innvendinger mot forslaget til revidert nasjonalbudsjett. - Skrinleggingen av nye kampfly vil ramme IT-næringen hardt, frykter han.

- Så langt jeg kan se er det forholdsvis lite i forslaget som har noe med IT-næringen å gjøre, sier Hoff til digi.no.

Hoff tar forbehold fordi det kan være detaljer han ikke har rukket å få med seg ennå. Da digi.no ringer, kommer han rett fra en pressekonferanse der Eurofighter presenterte sitt syn på Regjeringens vedtak om at kjøpet av nye fly må utsettes på ubestemt tid.

Utenom kampflyene, peker Hoff på at 200 millioner kroner mindre til Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond også vil ramme IT-næringen i distriktene. Ellers ser han svært positivt på Posten som øremerker ytterligere 20 millioner til IT over bevilgningen til Forskningsrådet.

- Kjøpet av nye kampfly innebærer unike muligheter for norske IT-bedrifter. Det er ikke bare snakk om leveranser, men også om å være med på utvikling og forskning knyttet til et stort europeisk prosjekt. Det ville ført norsk IT-industri ut i Europa. Hvis kampfly-kjøpet utsettes i ti år, kan det få alvorlige følger for norsk IT-industri.

På pressekonferansen sa nestleder i Eurofighter, Andrew Lewis, at slaget ikke er tapt og at man tenker seg ordninger der for eksempel Norge kan motta og betale for flyene på et seinere tidspunkt, slik at norsk industri likevel kan bli med på fellesprosjektene. Lewis la fram en liste på 100 norske bedrifter som er aktuelle partnere i Eurofighter-prosjektet, og som mister samarbeidsavtaler og tilgang til globale markeder der det norske kampflykjøpet utsettes.

For mer bakgrunn, se nettstedet til Eurofighter.

Les også:


Flykjøp kan åpne kjempemarked for norsk IT-næring

Til toppen