Neppe børs på Telenor - men utbyttet økes

En børsnotering av Telenor stod ikke på sentrumspartienes nye budsjettskisse som ble lagt fram på dagens møte i finanskomiteen på Stortinget. Det gjorde derimot et forslag om å øke utbyttet fra statsaksjeselskapet.

Telenor-sjef Tormod Hermansen har flere ganger pekt på at en børsintroduksjon ville kunne bidra til å gjøre det lettere for selskapet å forutse sine eieres intensjoner. Men han kan ha talt for døve ører ettersom dagens budsjettforslag fra de tre regjeringspartiene ikke inneholdt noe forslag om børsnotering, slik meldinger i går antydet.

Derimot går de tre partiene inn for at inntektssiden i budsjett styrkes med 685 millioner kroner i form av økt utbytte fra Telenor, Statnett, Kommunalbanken og Landbruksbanken.

I Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett var forslaget en avkastning på Telenor-aksjene 375 millioner kroner, eller 195 millioner kroner lavere enn 1998, og hele 525 millioner kroner lavere enn i 1997, som var året da utbyttet fra Telenor-aksjene ble økt med 450 millioner kroner den siste natten i behandlingen av Statsbudsjettet.

Hermansen antydet på Telenors presseforum på Sundvolden i oktober at Samferdselsdepartementet allerede i 1999 kan måtte ta stilling til om Telenor kan få hente ny kapital i markedet eller om staten skal skyte inn ytterligere egenkapital. Det er selskapets store investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner hvert år, hvorav en stor del i utlandet, som gjør det nødvendig for selskapet å ha en viss egenkapitaldekning.

Om Telenor skal børsnoteres mener Telenor-sjefen at dette best kan skje ved at den noteres i Oslo, samt London og New York. På Sundvolden ønsket han også at om en delprivatisering først skal foretas bør minst 25 prosent av selskapet på børs, eventuelt kombinert med en IPO.

Til toppen