Neppe partibarometre på nett

- Å gjennomføre partibarometre over nettet er ikke mulig, med mindre det settes av millioner til forskning, tror analyseveteran Ulf Andersen.

I ukene før stortingsvalget kommer det daglig nye meningsmålinger. Det hadde vært enkelt, raskt og billig dersom disse kunne gjennomføres på Internett. Men det kan de ikke. Og årsaken er enkel: Nettbrukere er ikke representative for det norske folket.

Både Gallup og MMI har gjort avtaler med de største mediekanalene, der undersøkelsene gjengis. Disse partibarometrene gjennomføres på telefon. Det er helt avgjørende at disse undersøkelsene er landsrepresentative.

Det er en enorm utfordring å få til et representativt partibarometer på nett. Kanskje er det ikke mulig i hele tatt, skal en tro Ulf Andersen, daglig leder i analyseselskapet ResearchLab.

- Å gjennomføre partibarometre over nettet er ikke mulig. Det er ikke fordi nettet skaper forskjellene, men fordi nettbrukere er noe forskjellige fra resten av befolkningen. En typisk generalisering er at nettbrukere er yngre enn gjennomsnittet, det er en overvekt av menn, folk med høyere utdanning, høyere inntekt, folk bosatt i storbyer og i Sør-Norge. Det er ikke radikale forskjeller - ikke sort/hvitt, men nyanser av grått, sier Andersen til digi.no.

Noen har likevel prøvd å gjennomføre partibarometre på Internett. I USA, selvsagt.

På nettsidene til det amerikanske byrået Harris Interactive står det en artikkel om valgmålingene de gjennomførte på Internett før presidentvalget i november i fjor. Selskapet hevder at de har funnet en hemmelig formel (hemmelig på linje med CocaCola-oppskriften) som gjør at de kan veie nettbrukere slik at de blir representative for befolkningen som helhet. Det viste seg at de traff blink. De traff i hvert fall bedre enn de tradisjonelle valgmålingene. Men det kan også ha vært ren og skjær flaks.

(Du kan laste ned den amerikanske artikkelen (PDF-format) her.)


- Er dette mulig i Norge, Andersen?

- Kanskje. Det er litt høyere Internett-penetrasjon i Norge enn i USA, men hvis det er hold i modellene kan de la seg duplisere. Det kreves imidlertid utstrakt forskning for å finne ut hva man skal vekte på. Det vi vet er at det må vektes eller korrigeres for mer enn kjønn, alder og geografi, som er vanlig i tradisjonelle representative befolkningsundersøkelser. Foreløpig er det ingen som vet hvordan man kan konvertere nettbrukere til et representativt utvalg av Norges befolkning. Dersom dette skal avdekkes, kreves det forskning i regi av noen som kan og vil bruke penger på det. Slik som for eksempel Norges forskningsråd, sier analyseveteranen.

Det er heller ikke bare nettbrukerne som er problemet. Det er problematisk å finne et representativt utvalg i seg selv, i og med at man ikke lenger treffer dette utvalget gjennom telefonkatalogen - slik analysebyråene har gjort siden begynnelsen av 80-tallet.

Nå er det mange som ikke lenger har fasttelefon, og mobilnumrene er ikke alltid tilgjengelig i Telenors kataloger. Dermed kan også dagens tradisjonelle partibarometre få en skjevhet i utvalget. I Finland er det for eksempel allerede rundt 20 prosent av befolkningen som ikke har fasttelefon.

- Til slutt vil det enten bli slik at man igjen må gå fra dør til dør for å få tak i respondenter, eller så vil research i fremtiden måtte bli fullstendig kanal-uavhengig hvorpå intervjuing gjennom nettet - men i forskjellige kanaler som PC, TV, mobil - blir det viktigste. En dag blir Internett som strøm - det er overalt - og alle og 'alt' er oppkoblet, sier Andersen.

Før den tid kan analysebransjen støte på problemer med å gjennomføre landsrepresentative undersøkelser, mener han.

- Dels fordi de - av tidshensyn - må gi respondentene valgmuligheter når det gjelder hvilken kanal de velger å svare i. Dette fører i seg selv til skjevheter, blant annet fordi folk oppfatter spørsmål og svaralternativer på telefonen og nett ulikt. Og dels fordi det i seg selv er vanskelig å få satt sammen et representativt utvalg, sier Andersen.

For ordens skyld: Det er gjort en rekke undersøkelser på hva som kjennetegner nettbrukere. En av dem kan du lese om her: Høy på pizza og snus

Til toppen