Nera kjøper mer i Nera

Nera og konsernsjef Bjørn Ove Skjeie melder i en børsmelding at selskapet kjøper ti millioner aksjer i Nera Telecommunications Ltd. i Singapore. Dermed økes eierandelen til over 50 prosent.

Nera ASA betaler 6,6 millioner singaporske dollar, eller 34 millioner kroner for de 10 millioner aksjene, som bringer selskapets aksjepost opp i 50,17 prosent.

I en børsmelding skriver selskapet at en ønsker å utvikle kjerneaktivitetene i NeraTel ytterligere gjennom å utvide selskapets markedsområde i Asia.

NeraTel har hatt svært gode resultater så langt i år og har rapportert en omsetningsvekst for de første ni månedene på 71,4 prosent. Spesielt sterk har etterspørselen etter mikrobølgeradioutstyr vært i Filippinene, Malaysia og Thailand. Dette har bidratt vesentlig til økningen på 146,8 prosent i omsetning for forretningsområdet telekommunikasjon i NeraTel.

De meget gode resultatene fra NeraTels telekommunikasjonsenhet er en av grunnene til at Nera ASA ønsker å utvide NeraTels markedsområde
til også å omfatte Kina og India. Distribusjonsavtalen mellom Nera ASA og NeraTel er under forhandling og vil bli avklart med det første, skriver Nera i en børsmelding.

Til toppen