Nera trakk ned

IT-indeksen falt med hele 29,7 punkter tirsdag, tilsvarende en nedgang på 2,25 prosent. Det var tungvekteren Nera som trakk ned delindeksen med en nedgang på 19 prosent. Tirsdag var det nok en gang meget høy omsetning i EDB ASA - uten at noen av storaksjonærene har solgt seg ned.

Nedgangen i Nera medførte altså et kursfall godt over hva som burde være rimelig å forvente - og det på et meget høyt volum. Hele 3,3 millioner aksjer ble flyttet rundt i markedet - hvilket tilsvarer rundt fem prosent av utestående aksjer. Resultatene var, som tidligere omtalt, godt under markedets forventning. Hva som kanskje er verre, er at det ser ut til resultatet for 1998 ikke blir spesielt godt heller.

Analytikere digi.no har vært i kontakt med peker på at salget av WorldPhone var lavt i 1997 og at det skal mye til at salget blir nevneverdig høyere i 1998. Spørsmålet man nå stiller seg er hvor lang tid det vil ta før selskapet enten finner seg en sterk alliansepartner - eller at deler av selskapet blir kjøpt opp.

Det ser ikke ut til at noen - ei heller selskapet - ser det som aktuelt at Nera står alene særlig lenge.

Tirsdag ble det omsatt hele 1,7 millioner aksjer i EDB ASA. Det tilsvarer 8,55 prosent av utestående aksjer. De fem største aksjonærene har følgende eierposter per 26.01.98:

Eierandel
Norsk Vekst 32,64
Norske Meierier 8,23
Norsk Kjøttsamvirke 7,78
State Street Bank & Trust 2,84
Verdipapirfondet Avanse 2,78

digi.no har snakket med de tre største aksjonærene. Samtlige benekter at de har kjøpt eller solgt aksjer i EDB ASA de siste dagene. Dermed er det altså en ny stor aksjonær på vei inn i selskapet. Denne aksjonæren må også ha engasjert et meglerhus til å samle sammen flere mindre poster. Mandag ble det for eksempel omsatt 827.700 aksjer i EDB, hvilket er godt over et normalt volum i aksjen. I teorien kan en ny aksjonær nå ha sikret seg over ti prosent i selskapet.

Det var ellers ingen større hendelser å merke seg tirsdag. Provida fortsatte oppgangen, PC-Systemer justerte noe ned etter siste ukes rekordoppgang og ContextVision er ikke helt i form for dagen. Markedet venter på at svenskene skal vise fortsatt vekst i omsetningen og opprettholdt lønnsomhet. Norman Data Defense så en nedgang på nesten seks prosent på normalt tynne volumer etter svake, men ventede resultater.

Til toppen