- Neste skritt etter datalagring

IKT-Norges Torgeir Waterhouse etterlyser debatt om EUs overvåkningsplaner.

- Neste skritt etter datalagring
Bilde:

Digi.no skrev i går om EU-prosjektet ADABTS, som skal utvikle intelligente deteksjonsløsninger som fanger opp unormal atferd i offentlige rom.

    Les også:

Ved hjelp av videoovervåkning og avanserte algoritmer skal det bli mulig å slå alarm i sanntid dersom mennesker utagerer eller ferdes på forbudte områder.

IKT-Norges prosjektleder Torgeir Waterhouse setter det nevnte prosjektet i sammenheng med det omstridte datalagringsdirektivet (DLD).

- Dette er et skritt videre i forhold til datalagringen. En aksept for datalagring vil lede til dette og andre systemer som EU nå utvikler, sier Waterhouse, og trekker frem EU-prosjektet Indect som nok et eksempel.

Indect har som mål å utvikle teknologi for å overvåke offentlige internettressurser.

Det nevnes forum, nyhetsgrupper, filservere, p2p fildelingsnettverk samt individuelle datamaskiner. Vel hundre millioner kroner skal brukes for å lage blant annet intelligente agenter som effektivt oppdager mulige trusler og unormal oppførsel, ifølge prosjektbeskrivelsen.

- Dette er noe av det samme som ADABTS, men her vil man søke etter mistenkelig atferd på internett.

Waterhouse mener begge de nevnte EU-initiativene henger sammen med en aksept for datalagringsdirektivet, men understreker at det ikke er noen direkte link mellom prosjektene.

Oppfordringen er å se EU-planene i sammenheng. Prosjektene gir ifølge Waterhouse en god indikasjon om hvordan det tenkes rundt teknologi og hvordan overvåkningen skal foregå.

- Innføringen av datalagringsdirektivet er nå oppe til debatt i Norge, men jeg mener man ikke kan diskutere dette i et vakuum. Dette må ses i konteksten det inngår i.

Waterhouse har markert seg som en sterkt motstander av innføringen av EUs overvåkningsplaner og har involvert seg som styremedlem i protestgruppen Stopp Datalagringsdirektivet.

- Hva som skjer i forlengelsen av DLD er også viktig å diskutere.

    Les også:

Les mer om: