Nesten 5000 må gå i Toshiba

Japanske Toshiba planlegger å kutte staben med nesten 5000 ansatte. Markant svikt i halvledermarkedet oppgis som hovedårsak til bemanningsreduksjonen.

Japanske Toshiba planlegger å kutte staben med nesten 5000 ansatte. Markant svikt i halvledermarkedet oppgis som hovedårsak til bemanningsreduksjonen.

Toshiba tar et konsolidert tap på 15 milliarder yen - vel en milliard norske kroner - og ender på et underskudd før skatt for fiskalåret på ti milliarder yen - omlag 725 millioner kroner, opplyser Wall Street Journal.

Dette står i sterk kontrast til tidligere resultat-anslag for året på 25 milliarder yen, eller cirka 1,8 milliarder kroner, skriver USA Today.

Nå varsler Toshiba-president Taizo Nishimuro et dramatisk bemanningskutt på 4600 ansatte - ned fra dagens 63.200 ansatte til 58.600 innen mars neste år.

Ifølge Associated Press er det ennå ikke klart om jobbkuttene vil skje i form av oppsigelser eller naturlig avgang - eventuelt en kombinasjon av de to.

Til toppen