NetCom ikke skremt av år 2000

I NetCom er de ikke skremt av år 2000-problemene, selv om selskapet startet lovlig sent med kartleggingsarbeidet. Selskapet har ennå ikke rapporter til aksjonærene hvor langt de er kommet i arbeidet.

- Nei, vettskremt er vi ikke, sier IT-direktør Harald Næss til digi.no i en kommentar til tirsdagens oppslag i Dagens Næringsliv om Telenor ("Telenor livredd år 2000").

- Vi har likevel et stykke arbeid foran oss, forteller Næss. Han mener at NetCom drar fordel av at selskapet er ungt, og har relativt nye systemer.

- Kartleggingsprosessen har pågått noen måneder nå og er nettopp avsluttet. Vi har opprettet en fullstendig database over alle systemene og hva som eventuelt må gjøres med dem for å unngå problemer. Det meste er i orden slik det står nå. For noen systemer vil det være oppgraderinger på gang som tar seg av aktuelle problemer. Til sist er det enkelte systemer som vi nå analyserer nærmere for å sikre.

- Er det aktuelt å stanse installeringen av nye systemer de siste måneden av 1999?

- Det kan bli aktuelt å stoppe installeringen av nye systemer for eksempel det siste halvåret. Men akkurat når og hvordan har vi ikke tatt noen endelig beslutning på. Hva vi imidlertid har gjort er å innføre en ganske rigid endringskontroll. Når vi først har fått oversikt over systemene kan vi ikke risikere at vi mister den igjen. Derfor må alle endringer som gjøres, kontrolleres grundig i forkant.

- Medfører det et lavere aktivitetsnivå enn det som ville vært normalt?

- Vi har en del store oppgraderinger på gang, så aktivitetsnivået vil nok fortsette å vokse. Likevel stemmer det nok at de rutinene som er innført nå legger en demper på installeringen av nye systemer.

- Oslo Børs har bedt selskapene rapportere om hva de gjør i forhold til problemet. Hvorfor har ikke dere lagt inn informasjon av denne typen i årsrapporten for 1997?

- Kartleggingsarbeidet var ikke ferdig før rapporten gikk til trykkeriet. Vi kommer til å rapportere om hvordan situasjonen er i forbindelse med en kvartals- eller halvårsrapport.

- Telenor er riktignok en del større og eldre enn dere, men de har holdt på med år 2000-arbeidet i godt over to år. Du sier at dere har jobbet med det noen måneder?

- Ja, vi begynte i 1997 og har jobbet med dette i noen måneder. Jeg tror det går såpass greit først og fremst fordi vi er et såpass ungt selskap, forklarer Næss. Han opplyser også at selskapet har måttet leie inn eksterne ressurser til deler av kartleggingsarbeidet.

Teknisk direktør Arild Nilsen sier til digi.no at han regner med at telenettet er fullt ut kompatibelt med de aktuelle datoproblemene i løpet av året. Både svitsjer og basestasjoner oppgraderes jevnlig, slik at det som ikke er garantert feilfritt av leverandørene vil bli det ved de oppgraderingene som foretas i løpet av 1998.

Nilsen vil ikke komme med noen garantier, men sier at han har meget "god magefølelse" for den delen av telenettet som NetCom kontrollerer. Han stoler på at e-verkene og Telenor tar ansvar for de tjenestene de leverer til NetCom.

Til toppen