NetCom med dårligst betalere

I 1998 avskrev de to mobilselskapene litt over 100 millioner kroner i ubetalte regninger. Tre av fire kroner må den minste mobiloperatøren, NetCom, ta på sin kappe.

I 1998 avskrev de to mobilselskapene litt over 100 millioner kroner i ubetalte regninger. Tre av fire kroner må den minste mobiloperatøren, NetCom, ta på sin kappe.

For selv om NetCom-kundene har blitt flinkere til å betale for seg må selskapet betale mer for dine dårlige kunder enn det Telenor Mobil må, selv om Telenor Mobil er mer enn dobbelt så stort som NetCom.

I 1998 måtte NetCom avskrive 71 millioner kroner fra sine dårlige kunder, mens tilsvarende tall for Telenor Mobil er 36 millioner.

Informasjonsdirektør i NetCom, Per Bjørkum, sier til digi.no at tap på fordringer etter første halvår i år endte på 24 millioner kroner, eller 2,1 prosent av omsetningen. I samme periode i fjor var det tilsvarende tallet 36 millioner eller 3,6 prosent av omsetningen, som også ble den samme prosenten for hele året under ett.

Bjørkum sier at en i den samme perioden har økt kundetallet kraftig, i hovedsak gjennom kontantkortkunder, noe som betyr at selskapet har redusert tapene per kunde. Kredittsjekking av nye kunder er med på å bidra til en sterkere siling av kundene.

Om årsaken til at NetCom har registrert større tap enn Telenor foreslår han at selskapet kan ha strengere regler for når en regner et tap for et tap. Uansett tror han med hånden på hjertet at selskapet ikke har dårligere betalere enn konkurrenten.

I Telenor Mobil forventer enn at tap på fordringer vil ligge i samme størrelsesorden som i 1998, det vil si 36 millioner kroner, mens tapene var på 48 millioner kroner i 1997.

Informasjonssjef i Telenor Mobil/Privat, Ole Tom Nomeland, sier til digi.no i likhet med sin kollega i NetCom at tapene reduseres tross for sterk vekst i kundetallet.

De gruppene som utmerker seg på inkassofronten hos selskapet er unge mennesker med lave inntekter og små nyetablerte bedrifter. Blant tiltakene Telenor har satt i gang for å redusere tapene er betalingspåminnelse direkte til mobiltelefonen, foruten månedlige regninger og kredittvurdering av nye kunder.

Nomeland sier at kunder som ikke kan betale for seg bør kontakte selskapet slik at en kan komme fram til minnelige ordninger.

Det var vært et fall i inkassosaker knyttet til mobiltelefoni siden midt på 90-tallet. Sommeren 1995 ga de to mobilselskapene bort mobiltelefoner for én krone, noe som økte penetrasjonen, men også mengden ubetalte regninger. Mange impulskjøp dette året resulterte i en økning av antall inkassosaker i 1996.

Til toppen