NetCom: - Telenor tok fem ganger mer enn de skulle

Tirsdag startet rettssaken der NetCom krever Telenor for nesten 150 millioner kroner med påstand om at statsselskapet tok seg altfor mye betalt for linjetjenester da NetCom bygget opp sitt mobilnettverk. Telenor blånekter.

Tusenvis av sider med prosesskrift skal leses igjennom og 17 vitner skal forklare seg i hovedforhandlingen i rettssaken mellom NetCom GSM ASA (som nå er kjøpt opp av Telia) og Telenor Telecom Solutions.

I løpet av de neste tre ukene skal selskapene krangle i Oslo Byrett om en tre år gammel stevning.

Bakgrunnen for søksmålet fra NetCom er å finne i de dager Telenor het Televerket og dereguleringen av telemarkedet var på et tidlig stadium. NetCom hevder at de betalte 96,8 millioner kroner for mye til Telenor i perioden våren 1993 til 1996.

På denne tiden leide NetCom linjekapasitet av Telenor for å binde sammen sitt eget GSM-nett, som de bygget opp på bagrunn av en konsesjon selskapet fikk i 1991 av norske styresmakter. Dette var helt nødvendig for NetCom å gjøre, ellers ville ikke nettet deres fungere.

Telenor, som inntil 1994 het Televerket, skulle ikke ta seg rått betalt for å leie ut ledig kapasitet til sin nye konkurrent. Forvaltningsorganene som overvåket dette markedet mente at Telenor skulle ta seg betalt for de reelle kostnadene en slik utleie av ekstrakapasitet utgjorde.

- Men NetCom betalte fem ganger mer enn det kostnadene var, hevdet prosessfullmektig Morten Søvik for NetCom i sitt innledningsforedrag i Oslo Byrett tirsdag.

- Dette er en enkel sak for NetCom. Våren 1993 til 1996 leide NetCom samband av Telenor. Dette betalte de en ulovlig høy pris for. Det er slått fast av statlige organer, sa Søvik i Oslo Byrett.

I dag er kravet fra NetCom kommet opp i nesten 150 millioner kroner, når morarenter blir tatt med.

NetCom hevder at de ble skviset av en monopolist som var livredd konkurranse på GSM-området.

- Telenor hadde på dette tidspunktet levd i en monopolituasjon i nesten hundre år, sa Søvik og trakk frem telegrafloven fra 1899.

NetCom var det selskapet som brøt telemonopolet til Telenor/Televerket, da det ble avgjort at NetCom fikk tildelt en GSM-lisens for mobilnettet. Dette skjedde i 1991, og var det definitive startskuddet for en deregulering av telebransjen i Norge - noe som siden har kulminert i børsnoteringen av Telenor.

Krangelen mellom NetCom og Telenor har reversert i det juridiske brakkvannet i mer enn tre år. Men uansett hva dommer Gudrun Bugge Andvord kommer til å beslutte går det mot flere hovedforhandlinger og ankesaker i denne pengekrangelen.

Til toppen