NETNet fusjonerer seg større

NETNet International fusjoneres inn i det amerikanske teleselskapet Long Distance International (LDI). Det nye selskapet vil sitte med 25.000 bedriftskunder og 65.000 mobilkunder i Europa, samt 250.000 privatkunder i USA.

Aksjonærene i NETNet International vil få en eierandel i det nye selskapet på 37,5 prosent. Selskapet vil ha totalt 483 ansatte i 11 land.

I motsetning NETNet har LDI hatt en mer heldig hånd med timingen av sin finansiering. NETNet hadde planlagt å hente inn 100 millioner dollar ved hjelp av et obligasjonslån i oktober. Stemningen i finansmarkedet har imidlertid gjort dette vanskelig.

LDI på sin side hentet inn 250 millioner dollar i april måned på et obligasjonslån med ti års løpetid. Det nye selskapet vil ikke ha behov for ytterligere kapital før neste høst, da det er planlagt en børsnotering ved NASDAQ.

Ifølge Børge Granli i NETNet Norge var LDI ett av fire selskap som siden i våres har vært aktuelle fusjonspartnere.

Det nye selskapet vil ha 15 bysentraler i Europa og 7 bysentraler i USA. I tillegg vil selskapet ha fire egne fiberkabler mellom ulike land. Selskapet har interconnect-avtaler i syv land og virksomhet i elleve land (USA, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Norge, Tyskland, Østerrike, Hellas og Sveits).

NETNets bidrag til den totale kundemassen er 40.000 mobilabonnenter (tyske abonnenter som bruker call-back funksjonalitet) og omtrent 12.000 bedriftskunder i Europa som er knyttet til selskapets bysentraler.

Det nye selskapet vil operere både i bedrifts og privatmarkedet. I bedriftsmarkedet vil selskapet fortsatt bruke konseptet med tilknytning til lokale bysentraler og svitsjing mellom bysentralene over eget eller andres infrastruktur. Med operasjoner i flere land får selskapet større muligheter til å tjene penger både på utgående og innkommende trafikk, da antallet termineringspunkter øker.

I privatmarkedet har selskapet jobbet på samme måte som Telia og Tele2 i Norge, med den forskjellen at det i USA allerede er innført forhåndsvalgt prefiks. Så snart dette er på plass i Europa vil selskapet gå inn i privatmarkedet også her.

De to selskapene hadde første halvår 1998 en sammenlagt inntekt på 46 millioner dollar og et samlet driftsunderskudd på 43 millioner dollar. For hele 1998 er det anslått en samlet inntekt på 120 millioner dollar.

Selskapenes ledelse fremhever at det vil være store synergigevinster å hente både på kostnads- og inntektssiden, først og fremst som en følge av tilstedeværelse i flere land og på grunn av lavere felles produktutviklingskostnader.

Til toppen