NETnet vokser videre

En emmisjon tidligere i desember gav NETnet International S.A. et kapitaltilskudd på 10 millioner dollar. Nå skal det intermasjonale teleformidlingsselskapet etablere avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim.

En emmisjon tidligere i desember gav NETnet International S.A. et kapitaltilskudd på 10 millioner dollar. Nå skal det intermasjonale teleformidlingsselskapet etablere avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Fra etableringen i Oslo i august, har NETnet AS inngått kontrakter med mer enn 300 norske selskaper, og selskapet nådde sine mål for 1996 allerede ved utgangen av oktober.

Emisjonen var først og fremst rettet mot skandinaviske investorer og NETnets ansatte. Rundt en tredjedel av de nye aksjene ble tegnet utenfor Skandinavia.

Tegningskurs for de nye aksjene var USD 875 pr. aksje. Totalt ble det tegnet 11.500 nye aksjer og NETnets egenkapital ble styrket med ca. USD 10 millioner. NETnet Internationals styre planlegger en splitt av aksjene i 1. kvartal 1997.

- Interessen for NETnet er meget stor. Det beviser tilliten fra både investorer og våre egne ansatte, som har tro på vårt konsept, sier CEO Erik Hallberg i NETnet International S.A.

I dag er NETnet etablert i Sverige, Norge og Tyskland og eies 100% av NETnet International SA i Luxembourg. Selskapet er i dag priset til ca. 500 mill. norske kroner. Selskapets styreformann er Jan Carlzon. NETnet skal være etablert i 10 land før avreguleringen av det europeiske telemarkedet er en realitet, 1. januar 1998.

NETnet tjener penger på å kjøpe ledig telekapasitet på verdensmarkedet, og sørger for at kundenes telefonsamtaler routes på billigste måte verden over. Foruten fastlinjetrafikk og mobiltelefoni, vil også innenrikstrafikk inngå i firmaets tilbud fra 1. januar 1998.

Til toppen