Netscape ba Microsoft om penger

Under tredje dag i monopolrettssaken mot Microsoft kom det fram at Netscape-gründer James Clark rett før nyttårsaften 1994 sendte en e-post til Microsoft for å be om kapital.

E-post-meldingen fra klokka tre om morgenen 29. desember 1994 ble lagt fram onsdag under krysseksamineringen av toppsjefen i Netscape, Jim Barksdale. Meldingen som Microsofts visepresident Brad Silverberg fikk fra Clark lød slik: "Ingen ... kjenner til denne meldingen. Et samarbeid kunne være i både deres og vår interesse. Avhengig av hvor interesserte dere er, kunne dere overta en aksjepost i Netscape med adgang til å utvide den på et seinere tidspunkt."

Microsoft avslo straks. Når Barksdale begynte i Netscape uka etter, ble han ikke informert om verken tilbudet eller avslaget. Microsoft mener meldingen bidrar til å motbevise Netscapes påstand om ensidig og utilbørlig press fra Microsofts side mot Netscape.

David Boies som fører saken for de amerikanske myndighetene, sa til pressefolk utenfor rettssaken at dette var en enkeltstående episode uten relevans til Microsofts lovstridige opptreden på et forhandlingsmøte mellom Microsoft og Netscape 21. juni 1995 (se peker til tidligere artikkel på digi.no i margen til høyre). Netscapes advokat Christine Varney sa at Clark kom med tilbudet under et øyeblikks svakhet, preget av den vanskelige stillingen Netscape befant seg i da.

Microsofts advokat John Warden konfronterte også Barksdale med en passus i Clarks skriftlige redegjørelse for retten. Her forteller Clark om en teknologikonferanse i oktober 1994, og siterer blant annet fra innlegget til Bill Gates på denne konferansen: "Jeg håper ingen planlegger å tjene penger på nettlesere, fordi de vil bli buntet med operativsystemet." Barksdale avviste at gratis nettleser da var en del av Netscapes forretningsidé, og sa at han ikke var klar over Microsofts plan om å bunte nettleser og operativsystem før Gates offentliggjorde sin Internett-strategi i desember 1995.

Nettleseren Navigator var Netscapes eneste produkt da det ble lansert i 1995, og bidro helt til utgangen av 1997 til en vesentlig andel av Netscapes omsetning, selv om mange private brukere lastet ned programmet uten å betale for det. Det var først i 1996, med versjon 3 av Internet Explorer, at Microsoft fikk noen betydelig andel av brukermarkedet. Warden søkte å bevise at dette var fordi Internet Explorer var et bedre produkt enn Navigator, noe Barksdale avviste bestemt. Microsoft har aldri tatt seg betalt for sin nettleser.

Warden vil antakelig fortsette sin krysseksaminering av Barksdale i dag. Boies og delstatenes prosessfullmektig Stephen Houck har også bedt om å få stille spørsmål til Barksdale. Dommeren krever at myndighetene begrenser seg til én advokat per vitne. Hvis Houck insisterer på at regelen skal avvikes, kan dette føre til en større krangel blant myndighetene og ytterligere forsinke rettssakens gang. Onsdag ettermiddag viste dommeren tydelige tegn på Wardens omstendelige avhør av Barksdale og ba om at partene gjorde sitt for å sikre timeplanen.

Til toppen