Netscapes første bein: bedriftsvare

Trass i satsingen på Netcenter, utgjør ny bedriftsvare som SuiteSpot 3.5 og Application Server 2.0 hovedbestanddelen i Netscapes helhetlige strategi.

P-O Hagberg, Skandinavia-ansvarlig for Netscape tok på seg rett før CeBIT-messen å forklare selskapets strategi for norske journalister.

- Netscape har vokst svært raskt, understreker Hagberg. - Det startet med en omsetning på 83 millioner dollar i 1995. Året etter var den mer enn firedoblet, til 346 millioner dollar. I 1997 var omsetningen 534 millioner dollar. Driftsresultatet var positivt. Det som ga minus i regnskapet, var overtakelsen av selskapene Actra og Kiva. Vi regner med fortsatt rask vekst.

Hagberg peker på hva dette innebærer: Netscape er historiens raskest voksende programvarehus. Han viser en plansje for de fem siste kvartalene før beslutningen å ikke ta seg betalt for klientprogramvaren. To sektorer står for veksten: omsetningen av bedriftsprogramvare, og omsetningen på nettstedet. Siste kvartal i 1997 var første gang Netscape fikk større omsetning fra nettstedet enn fra klientprogramvaren.

- Nettstedet Netcenter har nådd 3,8 millioner brukere siden det ble lansert for et halvt år siden. Hovedpoenget med det er å fordele informasjon og selge produkter. Det har en klar orientering mot bedriftsmarkedet, og sto for en omsetning på rundt 15 millioner dollar i siste kvartal.

Hagberg betrakter klientvaren som Netscapes "såkorn". Den distribueres fritt fra Netcenter. Det legges også opp til en stor distribusjon via all slags gratis-CD-er på datablader, ved messer osv. Fri fordeling av kildekoden til neste utgave skal oppmuntre til skreddersøm, til forbedringer, og til at klienten kommer på enda flere plattformer. Hagberg antyder til og med en Communicator for Amiga.

- Stammen i Netscapes virksomhet vil være programvare til bedriftsmarkedet. Innen år 2000 vil det samlede markedet være på rundt 20 milliarder dollar. Halvparten av dette er det vi kaller intranett-programvare. Fire milliarder er programvare til elektronisk handel. Seks milliarder er innen internett-reklame og transaksjoner.

To nye produkter preger denne stammen: tjener-pakken SuiteSpot 3.5 og Netscape Application Server 2.0.

- Det som særpreger vår tjenerprogramvare i forhold til våre konkurrenters, er at Netscape er alene om å skjele kun til åpne standarder. Vi er "IP" tvers igjennom, og krever ingen portnere til egne særløsninger, samtidig som vi kan knytte oss til alle slags stablerte systemer. Vi leverer SuiteSpot til fem ulike Unix-varianter, samt til NT. Vi kan dessuten dokumentere lavere eierkostnader, og størst skalerbarhet målt i antall e-post-brukere.

Hagberg er særlig stolt av å kunne tilby en global katalog etter LDAP v3 (Lightweight Directory Access Protocol), noe Lotus ikke får ut før mot slutten av året, mens Microsoft antakelig, på grunn av forsinkelsen av NT 5.0, må vente til tidlig i 1999. Han mener også å ha det nødvendig grunnlaget på plass for å utvide den interne løsningen til et ekstranett.

Her kommer Application Server som et viktig tilbud til kundene. Denne oppgraderingen av det opprinnelige Kiva-produktet (Netscape kjøpte Kiva i november i fjor) betyr at Netscape både har en e-handel-rettet tjener, og et utviklingsmiljø for å lage e-handelsapplikasjoner. Kiva kom med en rekke strategiske partnerskap som Netscape overtok, blant dem Powersoft og Cambridge Technology. Siden er partnerlisten utvidet med Sybase.

Til toppen