Nettaktører ønsker etisk råd for Internett

KDLs Internettforum tar initiativ til å opprette et råd som skal ha etikk som oppgave. Rådet skal bygges over samme lest som Pressens Faglige Utvalg (PFU) og baserer seg på selvjustis.

Målet med rådet er å bidra til klarere kjøreregler på Internett.

I rådet vil man finne representanter for inngangsportleverandører som Scandinavia Online (SOL), innholdsleverandører som Dagbladet og internettoperatører som Telenor Nextel. Advokat Steingrim Wolland har påtatt seg å være leder for interimstyret for rådet.

Wolland har lang erfaring med spørsmål knyttet til ytringsfrihet, opphavsrett og ærekrenkelser fra norsk presse, blant annet gjennom Redaktørforeningen og fra Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I rådet sitter Pål Leveraas (Internett Kanal 1), Arne Krumsvik (Dagbladet), Hans Erik Johnsen (Telenor), Morten Stensland (SOL), Per Morten Hoff (Kontor og Datateknisk Landsforening) og Anders Galtung (Institutt for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo).

Rådets mandat vil bli nærmere fastlagt av rådet selv, som skal fungere som et klageorgan og bidra til at kjørereglene på Internett klargjøres.

Til toppen