Nettannonsering truer tradisjonelle medier

Online-annonsering vokser dramatisk mye raskere enn offline-annonsering. Dermed settes det ny fart i analytiker-spekulasjonene om ikke nettet er i ferd med å påføre de tradisjonelle mediene en lang og smertefull død.

Online-annonsering vokser dramatisk mye raskere enn offline-annonsering. Dermed settes det ny fart i analytiker-spekulasjonene om ikke nettet er i ferd med å påføre de tradisjonelle mediene en lang og smertefull død.

Ifølge eMarketer vil annonseringen på web øke med 97 prosent i 2000 sammenliknet med året før.


Riktignok ventes veksten å avta merkbart den neste femårsperioden, til 23 prosent i 2005, men online-annonseringen vil uansett øke sin samlede markedsandel betraktelig - fra 1,6 prosent i år til over ti prosent i 2005, melder NUA Internet Surveys.

I samme femårsperiode ventes de tradisjonelle annonsekanalene å få en vekst på to prosent i året. Den største veksten i dette markedet ventes å komme innenfor TV-annonsering (årlig vekst på 21,3 prosent), fulgt av utendørsannonsering (20,8 prosent) og magasiner (5,6 prosent).

Avisene må derimot belage seg på en reell annonse-nedgang (0,4 prosent per år), og direkte postreklame rammes enda hardere (ned 3 prosent).

eMarketer våger seg ikke frempå med noen dødsdom for de tradisjonelle mediene, men spår ytterligere diversifisering/mangfold i annonseproduktene, eksempelvis at mediehusene i større grad griper til krysspublisering av annonsekampanjer over flere distribusjonsplattformer.

Hva tror du?
Mens nettavisene setter stadig nye trafikkrekorder, må papiravisene registrere fallende opplagstall. Tror du nettet er i ferd med å danke ut papiravisene som nyhetsformidler?

Ja, nettavisene vinner kampen om nyhetene
Nei, papir er nettet overlegent som nyhetsformidler
Nei, papir- og nettavisene kan leve side om side
Vet ikke

Trykk her for å se resultatet så langt
Til toppen