Nettavisen vil produsere TVNorge-nyheter

Kampanje.com melder at Nettavisen ønsker å produsere TV-nyheter for TVNorge. Knut Ivar Skeid tror det kan ligge en gevinst i produksjonen, til tross for at Nettavisen kun produserer tekstbaserte nyheter i dag.

Kampanje.com skriver at Nettavisen, NTB/Digital Vision og MTV/Juritzen er de tre søkerne til å produsere nyheter på TVNorge neste år.

Den mest overraskende kandidaten er utvilsomt Nettavisen. Avisen har per i dag ingen produksjon av lyd og bilde, heller ikke inn mot web-TV. Likevel mener administrerende direktør Knut Ivar Skeid at de er godt rustet for slike leveranser.

- Vi har noen kort i ermet når det gjelder samarbeidspartnere. Dessuten har vi en nyhetsproduksjon med nærmere 24 timers dekning. Gevinsten med faste kostnader og kompetansen vår gjør at vi står sterkt rustet til å publisere i andre kanaler, sier Skeid til digi.no.

Han tror at produksjonen kan representere en betydelig inntekt for internettavisen, selv om de ikke har rigget opp noen organisasjon for dette. Skeid vil heller ikke si hvilke partnere som de eventuelt vil ha med.

- Uavhengig av TVNorge-kontrakten, kommer dere til å starte med bredbåndssatsing for Nettavisen?

- I likhet med alle andre, kommer vi ikke til å starte med noe før inntektsmodellene er avklart. Det kan jo hende at bredbånd en dag blir interessant for oss også kommersielt og da kan erfaringene vi har gjort oss fra en eventuell TVNorge-avtale vise seg å være uvurderlige, mener Skeid.

Det er snakk om at en TV-produksjon kan bli skilt ut i et eget selskap.

Til toppen