Nettet får egen pris

11 store nettaktører i Norge er blitt enige om å etablere en felles Internett-pris. TV-stasjonene har Gullfisken og Gullruten, og nett-Norge er nå igang med å skape en pris for Internett-aktører.

Målgruppen for "Internett-prisen" (som er den foreløpige arbeidstittelen) er annonsører, reklameformidlere, kommersielle innholdsleverandører, reklamebyråer og andre kreative. Målet med denne idéen, som Internett-aktører har jobbet med siden nyåret, er å skape en årlig samlingsplass. Og det skal være med på å bygge opp statusen til nettet som en mediekanal.

- Nett-Norge skal vise at vi kan stå på egne ben, skriver Lasse Gimnes, informasjonsdirektør i SOL, i en pressemelding.

Blant de som har vært med å betale sin sum for å få dette igang, er VG, digi.no, Aftenposten, Dagbladet, SOL, Nettavisen, Hjemmenett, Grape, WebAd, New Media Science og Thunder House.

- Disse har vært med på planleggingsdelen, og blir "arrangører", sier Morten Brusletto, markedsdirektør i Grape, til digi.no.

- Det har vært seks stykker som har arbeidet med dette til nå, i tillegg til Trade Marketing-byrået Show Production AS. Av de seks er det representanter fra Akersgata, byråene, og innholdsleverandører. Brusletto understreker at alle interessegruppene er dekket.

- Foreløpig er det ikke bestemt hvor mange priser som skal deles ut. Det jobbes med å finne relevante kategorier som viser bruken av Internett - også i samarbeid med andre medier. Vi vil sette lys på alle sider, både kreative og forretningsmessige, som annonseorgan og informasjonsmedium, og vi er ikke helt i mål ennå, forteller Brusletto.

Meningen er at arrangementet skal gå av stabelen første gang i månedsskiftet januar/februar 1999. Det satses da på høy informasjonsverdi, med foredrag og debatter på dagtid, samt middag, hygge og underholdning med prisutdeling på kvelden.

Brusletto sier til digi.no at de ikke har hatt andre liknende arrangementer som forbilde under planleggingen.

- Det er naturlig at noe har samme form, men vi har tenkt ut dette fra bunnen av. Som Gimnes sier det: Fokus på nett-Norge! Det blir nok noe overlapping, men vi vil finne våre egne kategorier.

Til toppen