Nettet skal gi åpenhet om EU/EØS

Som et ledd i Regjeringens arbeid for større åpenhet rundt EØS- og EU-spørsmål er det nå opprettet en egen EØS-linje på Internett.

EØS-linjen utgjør andre fase av informasjonsprosjektet "Møteplass Europa", skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Første fase omfatter blant annet egne web-sider med følgende tema; Generelt om EØS-samarbeidet, Om å utdanne seg i Europa - dine rettigheter i EØS, og Om å arbeide i Europa - dine rettigheter i EØS.

"Møteplass Europa" har som siktemål å informere om nordmenns rettigheter i tilknytning til EØS-avtalen og er et fellesprosjekt mellom alle departementene.

EØS-linjen gir en oversikt over utvalgte ressurepersoner i blant annet Utenriksdepartementet. Telefon, faksnummer og e-postadresse oppgis, og meningen er at man lett skal finne frem til - og stille spørsmål til - rette vedkommende som innehar den nødvendige spesialkompetanse.

Til toppen