Nettet tvang CNN i kne

CNN og TIME Magazine publiserte i juni i år en artikkel som hevdet at amerikanerne slapp nervegass over Vietnam under Vietnamkrigen, noe som viste seg å ikke være korrekt. Internett ble viktigste våpen for å få tilbakevist påstandene raskt.

Time Warner-eide CNN sto bak reportasjen som omhandlet den påståtte amerikanske bruk av nervegass i Laos under Vietnamkrigen. TIME Magazine trykket artikkelen 7. juni i år, og møtte massiv kritikk fra krigsveteraner og det militære som på det sterkeste tilbakeviste påstandene.

Internett ble et viktig verktøy ved at flere grupperinger tok opp kampen mot beskyldningene. Ifølge Fortune Magazines' nettutgave Digital Tool, var pensjonert generalmajor i Air Force, Perry Smith en av de mange som startet å nøste trådene i CNN-saken for å tilbakevise påstandene. Smith var fram til reportasjen ble sendt, militær konsulent for CNN.

Smith sendte over 300 e-post meldinger med mange spørsmål relatert til hva som egentlig hadde skjedd i Laos i 1970. Spørsmålene ble også lagt ut på diskusjonsgrupper og nettsteder for militære. Flere andre spredde også saken via e-post, i likhet med Smith. Gjennom kontakt med veteraner og annet militært personell, lyktes det å fremskaffe vitner og mange utsagn som trakk CNN-saken i tvil.

Gjennom e-post kom man i kontakt blant annet en pilot som faktisk hadde fløyet i tjeneste over Laos i perioden, som var sikker på det ikke hadde blitt sluppet nervegass over Laos, men tåregass. Det ble også kjent at CNN-journalistene hadde gjort intervjuer med veteraner som tilbakeviste påstandene, men at disse intervjuene ikke ble brukt.

Etter over en måned med diskusjon fram og tilbake, trakk både CNN og TIME Magazine saken. TIME publiserte beklagelsen: " (...) Vi har lært mye av feilene som er gjort i denne saken, og skal utarbeide nye prosedyrer for å unngå dette i framtiden. Som CNN trekker vi artikkelen og beklager." (TIME 13. juli)

Til toppen