Nettmediene endrer Vær varsom-plakaten

Utviklingen av de digitale mediene har skapt en rekke presseetiske dillemmaer. Nå vil Presseforbundet endre retningslinjene.

Det er fem år siden pressens etiske retningslinjer - Vær varsom-plakaten - sist ble endret. Mye har skjedd de siste fem årene. Det siste året har en arbeidsgruppe med representanter fra pressen og Norsk Presseforbund jobbet med hvilke endringer som må til for å oppdatere plakaten.

Leder i Norsk Journalistlag, Olav Njaastad, forteller til digi.no at presseforbundet skal vedta endringene iløpet av høsten. De aller fleste endringene kommer som en følge av nettmediene.

NRK har blant annet foreslått at hvert nettsted skal opplyse om hvordan de skal bruke opplysningene om den som surfer. Rikskringkastingen mener det i Vær varsom-plakaten bør stå:


"Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer bruken av tjenesten."

Dermed vil nettstedene måtte være ærlige overfor brukerne.

Et annet forslag som er kommet frem er at de nettsteder som tilrettelegger for en chat-funksjon skal ha en egen redaktør for chat-tjenesten. Det er ønskelig at det som foregår på disse kanalene skal betraktes som en direktesending på TV.

Njaastad mener at dersom en redaksjon velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, så må dette bekjentgjøres på en tydelig måte. Det vil da være dagens selvsensur som blir gjeldende.

Styret i presseforbundet har også foreslått at det bør inn et eget punkt om sitering, der det vil stå "Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysningene er hentet fra andre medier."
Et eksempel på dårlig kildehenvisning: Og bildene er hentet fra :Internett

Dette punktet kommer, ifølge Njaastad, som en følge av nettmedienes ustoppelige siterings-iver.


Gruppen har også diskutert på hvilken måte korrigering av publiserte saker skal foregå. - Her har det vært ulike prosedyrer, forteller Njaastad. Han nevner som eksempel en avis som skriver en gal opplysning både på papir og på nett. Etter en stund ble feilen rettet opp i nettutgaven, men ikke alle steder der den var publisert, og det var heller ikke oppgitt at opplysningen var korrigert.

- Nettaviser og publikasjoner skal ikke fjerne feil som endrer innholdet i teksten, men feilen skal korrigeres og merkes tydelig, mener NJ-lederen.

Det har også blitt diskutert viktigheten av å skille mellom journalistisk og kommersiell lenking i elektroniske publikasjoner. - Man skal ikke lenke fra ord i teskten uten at det er redaksjonelt begrunnet, sier Njaastad som mener det må komme klart og tydelig frem om teksten er redaksjonell eller kommersiell.

Til toppen