Nettmeglerne tar fortsatt markedsandeler

Net Fonds og Stocknet gjennomførte i april nesten 17 prosent av alle transaksjonene på Oslo Børs, litt opp sammenlignet med tallene for mars.

Selv om det hovedsaklig er "småsparere" som handler gjennom nettmeglerne, har de en vesentlig andel av antall transaksjoner. Stocknet - Aston Securities ASA gjennomførte 10,5 prosent av alle handler, mens Net Fonds ASA hadde en markedsandel på 6,5 prosent. Stocknet øker i forhold til målingen i mars, mens Net Fonds har samme markedsandel.

Dette står i sterk kontrast til både E-Trade Norge og NordNet Norge som etablerte seg betydelig senere i markedet enn de to ovennevnte. E*Trade etablerte seg i august i fjor, men har ikke tatt vesentlige markedsandeler på den tiden. E*Trade hadde 0,74 prosent av transaksjonsvolumet, mens NordNet hadde 0,15 prosent. NordNet startet opp i februar i år.

At nettmeglerne domineres av småsparere illustreres av omsetningen målt i kroner. Stocknet kjøpte og solgte aksjer for 1,65 milliarder kroner i april, noe som tilsvarer en markedsandel på 1,71 prosent, mens Net Fonds hadde 1,63 prosent, tilsvarende 1,58 milliarder. Til sammenligning gjennomførte Orkla Enskilda Securities handler med en verdi på tilsammen 28 milliarder, men har bare 5 prosent av transaksjonsvolumet.

Til toppen