Nettskyen blir fundamentet for 5G

5G vil innebære en helt ny måte å bygge opp tjenester på for teleselskapene.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto (Bilde: ORV)

5G vil innebære en helt ny måte å bygge opp tjenester på for teleselskapene.

BARCELONA (version2.dk): De tekniske bitene av det som skal bli neste generasjon mobilnettverk, 5G, er i ferd med å falle på plass. Men for teleselskapene er det snakk om mer enn bare å sette opp nye antenner, for hele nettverksarkitekturen er helt annerledes enn tidligere nettverk.

– Det hele blir IP-basert, og alt blir en cloudarkitektur, sier Yang Chaobin, ansvarlig for utviklingen av 5G hos Huawei. 

Det kommer til å bety to ting for teleselskapenes nettverksarkitektur: For det første vil det være nettverksvirtualisering, som kommer til å skille ulike tjenester fra hverandre og legge dem på forskjellig maskinvare – alt etter behov. Og det vil også bety noe annet, nemlig at det ikke vil gi mening å legge alle tjenester på det samme utstyret.

En del av det 5G skal kunne levere er mye lavere «latency», altså nettverksforsinkelse, enn hva som er mulig med de nåværende teknologiene. Dette skal kunne la seg gjøre ved for eksempel å legge tjenestene i kanten, eller «edge», av nettverket – slik at det ikke skal innom et sentralt datasenter.

Les også: Kvantechip skal kryptere IoT-kommunikasjon (version2.dk)

Svartider under 4 millisekunder

Det har allerede i innledende tester vist seg å være mulig å få svartider på under 4 millisekunder mellom to endepunkter som er forbundet i kanten av nettverket.

Omvendt, så finnes det også andre tjenester der forsinkelse betyr mindre, og hvor det heller lønner seg å legge databehandlingen i sentrale datasentere.

– Video i 4K-kvalitet er for eksempel en opplagt use case for forbrukermarkedet, sier Gordon Mansfield, sjef for AT&Ts avdeling for radionettverksutvikling. 

Med alt standardisert på IP-teknologi og med mulighet til å legge bestemte tjenester i sentrale datasentere, så er det neste opplagte steget å samarbeide med eksisterende og potensielt nye cloud-tilbydere, som ikke tidligere har hatt mulighet til å spille en tilsvarende rolle innenfor telesektoren.

– Det kommer til å skje en massiv konvergens mellom mobilnettverk og IP-nettverk. Det vil ikke være all databehandling som kan ligge i teleselskapenes kjernenettverk. 5G vil ikke kunne la seg gjøre uten skyen, sier Gabriele Di Plaza, viseadministrerende direktør for VMwares avdeling for telekommunikasjonssystemer.

Sammensmelting av IT og tele

Han vurderer at det vil være teleselskaper som allerede i dag driver store datasentere, hvor det vil skje en sammensmeltning mellom den delen av selskapets IT som står for driften av tjenester oppå nettverket, og den delen som står for driften av mobilnettet.

– Når nettverket begynner å nærme seg å være tradisjonell IT, så vil det skje en konvergens. Det gir mening å utnytte den ekspertisen som allerede finnes. I tiden fremover vil teleselskapene ikke tenke ett datasenter for nettverket og et annet for tjenester, det vil være ett datasenter, sier Gabrielle Di Plaza.

Det kan også bety at de skytilbyderne som i dag leverer tjenester over internett, vil få mulighet til å levere tjenester til teleselskapene eller direkte oppå deres IP-baserte nettverk.

Men det åpner også for spørsmålet om hvorvidt denne nye infrastrukturen vil være like åpen for alle tjenester – altså om det vil være mulig å bevare prinsippet om nettnøytralitet for alle tjenestetilbydere på en teleoperatørs nettverk.

– Det vil komme an på hva som skjer lovgivningsmessig. Nettverksvirtualisering gir mulighet til å tilby forskjellig quality of service, men hvordan det skal reguleres er et politisk spørsmål, sier Shekar Ayyar, sjef for VMwares teleoperatøravdeling. 

Nettverksvirtualisering: Whitebox skal erstatte rutere og brannmurer » (version2.dk)

Skivedelte nettverk

Ett av de grunnleggende begreper i 5G vil være det som kalles «network slicing» – eller skivedelte nettverk. Det handler om at en tjeneste, for eksempel streaming av 360-graders video, kan få tildelt et virtuelt nettverk med tilhørende ressurser til databehandling.

Maskinvaren vil på den måten fortsatt definere en øvre grense for hva som lar seg gjøre, men det blir en naturlig del av 5G å kunne åpne opp for forskjellige ressurser for de enkelte tjenestene. 

Teleoperatørene er i gang med tidlige tester av 5G-utstyr, og det betyr også at de ennå ikke er kommet dit hvor de konkrete tjenestene begynner å ta form. 

– Samlingen av hardwareressurser i store «pools» gjør at vi blir nødt til å foreta flere tester før vi er klar til å lansere kommersielle tjenester, sier Yan Chaobin fra Huawei.

Foreløpig er tidsplanen at 5G blir rullet ut i 2020, men det vil sannsynligvis bli en myk lansering, hvor flere frekvensbånd og tjenester blir lagt til i løpet av de kommende årene.

Denne saken er også publisert på Version2.dk

Telenor lover å bli først i Norge med 5G: – Bare vent og se, sier Telia »

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen