New Media Science fusjonerer med Digital Hverdag

Norges to ledende Internett-selskaper går sammen. Dette er klart etter at styrene i New Media Science Multimedia ASA og Digital Hverdag AS har besluttet å foreslå at selskapene fusjonerer.

Norges to ledende Internett-selskaper går sammen. Dette er klart etter at styrene i New Media Science Multimedia ASA og Digital Hverdag AS har besluttet å foreslå at selskapene fusjonerer.

"Målet med fusjonen er å skape et slagkraftig norskbasert konsulentselskap innen Internett og interaktive medier, og et selskap med fokus på videre vekst og verdiutvikling.

Det fusjonerte selskapet vil også være langt bedre egnet til å bistå større norske bedrifters behov for å håndtere de fremtidige utfordringer rundt Internett og elektronisk handel. New Media Science har vært en ubestridt ener innenfor norsk Internett-bransje siden oppstarten i 1995. Digital Hverdag har hele tiden vært en sterk utfordrer, og har i 1998 markert sin kvalitet ved å vinne SIME Award for beste tekniske Internett-løsning i Skandinavia.

Det fusjonerte selskapet får i 1998 en omsetning på om lag 55 millioner kroner og et resultat før skatt på 5 millioner kroner Selskapet får nær 75 ansatte. 15 av disse vil jobbe ved selskapets avdelingskontor i Molde. Navn på det fusjonerte selskapet blir avklart senere.

- Med dette utgangspunktet blir det nye selskapet en klar markedsleder innenfor norsk Internett-bransje. I tillegg står bransjen overfor store strukturendringer. Norge har behov en sterk aktør, som også har finansiell styrke til å følge den raske teknologi-utviklingen, sier adm. dir. Bente Sollid i Digital Hverdag.

- Fusjonen er også naturlig ut fra selskapenes like forretningsidé. Det nye selskapet vil satse aktivt på å videreutvikle sine eksisterende virksomheter innenfor områdene strategisk rådgivning, design og Internett-relatert systemutvikling både for Inter, intra- og ekstranett. Selskapet vil også forsterke sin satsing på elektronisk handel, sier adm. dir. Erling Maartmann-Moe i New Media Science.

I tillegg vil selskapet ha god finansiell styrke til videre vekst - også internasjonalt. New Media Science har allerede flere internasjonale kunder, og inngår i den nordiske alliansen Nordic NetPartners - som i dag består av tre ledende selskaper med nær 200 ansatte. Partner i Sverige er NetSolutions, og nylig kom også danske Networkers med i alliansen.

Kjernevirksomheten til selskapet blir lagt til områdene rådgiving, design og teknologi. I tillegg har selskapet eierandeler i spillselskapet Eye One AS (70 %), intranett-selskapet New Media Office AS (100 %), reklamebyrået Virtual Garden (18%) og distribusjonsselskapet Medianett (30 %). Av disse virksomhetene har både Eye One AS og New Media Office AS mulighet til å videreutvikles til selvstendig kjernevirksomhet.

New Media Science' Stig Herbern er foreslått som styreformann for det fusjonerte selskapet, mens adm. direktør Bente Sollid i Digital Hverdag AS blir ny adm. direktør. Adm. direktør Erling Maartman-Moe i New Media Science går inn i en ny stilling, og blir direktør for forretningsutvikling.

Bytteforholdet mellom aksjene i New Media Science og Digital Hverdag er satt til 60/40, og fusjonen gjennomføres med New Media Science som det overtagende selskapet. De største eierne i det nye selskapet blir mediekonsernet A-pressen ASA med 20% av aksjene, og dataselskapet ARK ASA med 12%.

Sammenslåingen mellom New Media Science og Digital Hverdag er behandlet av selskapenes styrer med enstemmig tilslutning. Fusjonen skal godkjennes av selskapenes generalforsamlinger som vil finne sted i november."

Dette i følge en pressemelding fra New Media Science.

Til toppen