NextGenTel-emisjonen i boks

Styret i NextGenTel Holding har halt i land emisjonen og er klar for børsnoteringen.

Styret i NextGenTel Holding har halt i land emisjonen og er klar for børsnoteringen.

Onsdag ble det klart at emisjonen i bredbåndselskapet NextGenTel er i boks. Det ble tegnet totalt 5.707.650 aksjer fordelt på 750 tegnere i emisjonen. Styret i NextGenTel Holding ASA har fastsatt tegningskursen til 25 kroner pr. aksje. Styret har videre besluttet å tildele 4.700.000 nye aksjer i emisjonen. I tillegg har styret overtildelt 400.000 aksjer til tegnerne under den i prospektet angitte overtildelingsopsjonen. Samlet tildeling til tegnerne blir dermed 5.100.000 aksjer. Dette gir en tildelingsprosent på 88. Samtlige tegnere som har tegnet opptil 1.000 aksjer i tilbudet til allmennheten får full tildeling og rabatt på 10 prosent.

    Les også:

Øvrige tegnere vil bli avkortet, heter det i meldingen fra selskapet.

digi.no skrev tirsdag at emisjonsplanene til NextGenTel var i utgangspunktet å hente inn mellom 112 til 220 millioner kroner. Kursen skulle fastsettes i bokbygging, med et indikert intervall er 25 til 40 kroner per aksje. Fasiten ble altså 25 kroner, noe som verdsetter selskapet til 500 millioner kroner før emisjonen.

I tillegg til emisjonen var det planlagt et nedsalg fra innsidere og muligens Rieber-familien på 750.000 til 1.150.000 aksjer. Dette ble ikke gjennomført.

– Det vil ikke bli gjennomført nedsalg fra eksisterende aksjonærer. De planlagte nedsalgsaksjene vil bli gjenstand for lock-up som beskrevet i prospektet, heter det i meldingen fra selskapet.

– Tilretteleggerne vil med basis i den beskrevne overtildelingsopsjonen ha anledning til å gjennomføre stabiliseringstiltak i markedet i en 30-dagers periode etter første handelsdag på Oslo Børs. Tilretteleggerne vil således ha en rett til å tegne inntil 400.000 nye aksjer i selskapet ved utløpet av 30-dagers perioden til kurs 25 kroner per aksje for å dekke den eventuelle "short-posisjonen" som stabiliseringstiltakene har medført, heter det i meldingen.

Samlet brutto emisjonsproveny, eksklusiv eventuell overtildelingsopsjon og før eventuell rabatt til tegnere i tilbudet til allmennheten, er 117,5 millioner kroner.

Til toppen