Nix respons på nytt NIX-punkt

Trafikk- og datamengden øker kraftig og Norges eneste samtrafikkpunkt vil kunne få kapasitetsproblemer, mener IKT-Norge. De store ISP-ene vegrer seg for å sette av penger til igangsetting av et nytt NIX-punkt.

Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge sier i et intervju med digi.no at det fra mange hold er blitt hevdet at for norske nettbrukere er det for dårlig å ha bare ett NIX-punkt.

NIX, som står for "Norwegian Internet Exchange", er det punktet der alle aksessleverandørenes linjer møtes.

Hoff hevder å se at trafikken og datamengden øker kraftig, med den følge at NIX vil kunne få kapasitetsproblemer. Lars Oftedal i USIT, som jobber med driftingen av NIX-punktet, var ikke tilgjengelig for kommentar om kapasiteten da digi.no ringte.

Det er flere initiativer som diskuteres nå. IKT-Norges Internettforum, hvor alle de store ISP-ene (aksessleverandørene) er medlem, har tatt initiativ til et NIX 2 i Nydalen i Oslo.

- Vi har funnet et bombesikkert rom som har annen strømforsyning og mange kabler, sier Hoff entusiastisk.

Andre diskuterer et nytt NIX-punkt i St. Olavs gate i Oslo, og atter andre ønsker lokale NIX-punkter i de forskjellige byene i Norge.

Det vil koste i overkant av et par millioner kroner å etablere et nytt NIX-punkt, og de store aktørene (slik som eksempelvis Telenor/Nextra, NetCom og KPNQwest) vegrer seg mot å sette av penger eller forplikte seg til å betale opp til 500.000 kroner for å få igangsatt arbeidet.

Dette har vært IKT-Norges kjepphest lenge, og Hoff inviterer til et åpent møte for å finne ut hvor veien går videre. Han mener det er svært viktig at noe gjøres nå, selv om han understreker at USIT/ Uninett, som drifter dagens NIX-punkt, har gjort en god jobb.

Noen store aktører diskuterer også direkte peering (direkte samtrafikk mellom ISP-ene utenom NIX-punktet). Dette kan være ødeleggende for de små aktørene.

- Internett skal være for alle, mener Per Morten Hoff. - Det er ikke kult å bare kunne snakke med andre i Halden. Det vi er opptatt av er at brukernes, samt de store og de små aksessleverandørenes interesser skal bli ivaretatt, sier han.

Hoff mener bestemt at det er et skrikende behov for debatt og koordinering.

Debattmøtet skal avholdes 15. august. Følg med på digi.nos kalender for nærmere opplysninger.

Til toppen