NMS: A-pressen vurderer eiersituasjonen

Største aksjonær i New Media Science (NMS), A-pressen, er plutselig blitt små etter innlemmelsen i svenske Linné Group AB. A-pressen og NMS-styremedlem Trond Hovland var i ferd med å bli store etter en kompensasjon for dårlige 1998-resultater i NMS, men vil nå sitte igjen med under ti prosent av aksjene i morselskapet Linné.

Største aksjonær i New Media Science (NMS), A-pressen, er plutselig blitt små etter innlemmelsen i svenske Linné Group AB. A-pressen og NMS-styremedlem Trond Hovland var i ferd med å bli store etter en kompensasjon for dårlige 1998-resultater i NMS, men vil nå sitte igjen med under ti prosent av aksjene i morselskapet Linné.

Onsdag ble det kjent at norske New Media Science ASA blir et heleid datterselskap i svenske Linné Group AB (tidligere Linné Data).

Linné er et svensk multimedieselskap som driver med webutvikling (Internett, intra- og ekstranett), e-handel, multimedieproduksjoner pluss film- og TV-produksjoner. I Norge slås NMS sammen med Linnés norske datter og blir til sammen 100 personer under navnet Linné New Media Science.

A-pressen havner som nest-største aksjonær i det svenske morselskapet Linné Group AB som får to norske selskaper som hovedaksjonærer. Rune Rinnans Telenor Venture blir sittende med den andre større andelen i det børsnoterte svenske selskapet.

For A-pressen blir scenariet noe annerledes enn da de var i god forhandlingsposisjon til å øke sin aksjeandel i NMS tidligere i år.

På starten av året holdt mediekonsernet egentlig på å sitte igjen med svarteper etter at New Media Science og Digital Hverdag (DH) fusjonerte i høst (september/oktober). Et varslet plussresultat på fem millioner ble plutselig til et minusresultat på nesten et tilsvarende stort beløp, tilsynelatende over natta.

Det var gamle New Media Science, ikke Digital Hverdag, som skapte denne vanskelige situasjonen for eierne som alle trodde at de fusjonerte to selskap som gikk i pluss. Den falmede webstjernen New Media Science bidro imidlertid mer negativt enn det Digital Hverdag bidro positivt.

Dermed krevde Digital Hverdag-eierne kompensasjon. Suverent største Digital Hverdag-eier var A-pressen (51 prosent) som i utgangspunktet ville sitte igjen med 24-25 prosent av volumet i NMS/Digital Hverdag.

Men det var selvfølgelig før den nye fusjonen med svenskene ble annonsert onsdag denne uken.

- Forutsetningene som lå til grunn for fusjonen i oktober, forandret seg. Premissene ble endret i forhold til avtaleverket, og alle var enige om at noe måtte gjøres. Det har bare vært et spørsmål om på hvilken måte og på hvilket nivå, sier prosjektleder Trond Indrebø Hovland i A-pressen til digi.no.

Hovland er også styremedlem i NMS.

Han sier at de dårlige nyhetene rundt fusjonen Digital Hverdag og NMS ble avdekket lag for lag.

- Det er ikke unaturlig at slike ting dukker opp når man slår sammen to selskaper. Men her var det i et omfang som avstedkom aksjonærforhandlinger i etterkant, sier styremedlemmet.

Det innebar kompensasjonsforhandlinger i mange måneder, en prosess som stadig ikke er helt ferdig.

- At vi får flere aksjer, ligger an til å bli utfallet. Det er enighet mellom partene, sier Hovland som har følgende kommentarer til fusjonen med Linné Group AB:

- Vi blir jo naturlig nok en langt mindre aksjonær i et nytt felleskap. Det er nytt for oss i forhold til hva vi har vært vant til på dette området og ikke noe som man egentlig ønsker seg, sier Hovland. Han mener likevel at salget er et helt korrekt strategisk trekk fra NMS sin side.

- Industrielt sett er dette riktig og det markedet etterspør. Jeg understreker at det ikke finnes et motsetningsforhold mellom aksjonærene i denne situasjonen. Vi er jo ikke akkurat den første aksjonæren som har blitt mindre etter fusjoner og sammenslåinger, sier han.

Hovland regner med at A-pressen sitter igjen en aksjeandel på under ti prosent i det svensk-norske morselskapet. Alle aksjonærene i gamle New Media Science flyttes opp et trinn, og NMS blir altså 100 prosent eid av Linné Group.

Intensjonsavtalen som nå er inngått skal være rimelig detaljert og anbefalt av begge de to styrene. Selskapenes generalforsamlinger skal behandle saken i juni. For A-pressen blir det en vurdering hva de skal finne på videre.

- Vi har en generell øvelse vi vanligvis gjør hvor vi klassifiserer våre investeringer etter størrelse. Våre strategiske investeringer ligger på over 20 prosent eierskap og konsoliderer disse som tilknyttede selskap i organisasjonen. I disse er det naturlig at vi er styringsmessig inne i tingene og kan få til synergier. Hvis det er under 20 prosent er det en ren finansiell investering per definisjon, sier Hovland.

A-pressen har altså gått fra 51 prosent eierskap av et Molde-basert webbyrå fra i oktober i fjor til under ti prosent i et børsnotert svensk storbyrå i mai 1999.

- Vi hadde ikke hatt mye glede av de 51 prosentene i Digital Hverdag hvis det hadde gått dårlig i knallhard konkurranse med andre, sier Hovland som har stor tro på Linné.

- Jeg var ikke lommekjent med selskapet da det dukket opp på horistonten. Det hadde ikke så veldig høy profil i bransjen. Jeg mener imidlertid at de tenker veldig riktig i forhold til bredden på de områdene er inne i. De forskutterer sammensmeltningsmarkedet og inkluderer markedene der det finnes etterspørsel etter slike tjenester.

Hovland mener at man vil se utviklingen av webbyråer mot store IT-selskap som kan betjene de virkelig store kundene. Det er a lá den utviklingen som de største norske reklamebyråene har hatt med et totaltilbud av kommunikasjon.

- Linné kan levere alt fra TV-reklamefilm til systemintegrasjon og back-office-løsninger, sier han.

Til toppen