Nokia leverer mobilnett for 2 mrd.

Nokia har via sine kinesiske joint ventures, Beijing Nokia Mobile Telecommunications Ltd. og Beijing Nokia Hang Xing Telecommunications Systems Ltd. signert en kontrakt med Henan PTA GSM om utvidelse av operatørens GSM-nett, til en verdi av over 2 milliarder kroner.

Kontraktbeløpet er på 280 millioner amerikanske dollar og gjelder utvidelse av eksisterende mobilnett slik at det skal kunne få en kapasitet på fire millioner brukere - som gjør nettet til et av Kinas største. Nokia vil via sine kinesiske datterselskap levere utstyr til både GSM 900 og GSM 1800 mobilnett, i en totalpakke som inkluderer både infrastruktur og service.

Henan PTA passerte i oktober i fjor én million mobilkunder, og kontrakten som nå er signert skal ta høyde for ytterligere kundevekst i år og i år 2000.

Nokia har i dag sju fabrikker i Kina, og sysselsetter 3000 mennesker i landet.

Til toppen