Nord-Norge best og dårligst på år 2000

Det er enorm forskjell fra fylke til fylke på hvor langt i år 2000 bedriftene har kommet. Finnmark og Troms ligger på topp, mens Nordland ligger på bunn.

En fersk undersøkelse fra Bondevik-regjeringens Aksjon år 2000 viser både næringslivet og offentlig sektor gjør fremgang i arbeidet med år 2000-problemet, men at det fremdeles er en lang vei frem til mål:

43 prosent av de 867 spurte bedriftene og 87 prosent av kommunene svarer at år 2000-problemet ikke angår dem. I tilsvarende undersøkelse i oktober svarte 52 prosent av de spurte nei på samme spørsmål.

- Det er bekymringsfullt at så mange kommuner samt små og mellomstore bedrifter ikke har startet år 2000-arbeidet, sier Nærings- og handelsminister Lars Sponheim som koordinerer regjeringens år 2000-håndtering.

- Arbeidet viser solid fremgang, mye takket være Aksjon 2000, men ennå gjenstår det mye, sier han.

Og spriket er stort fra fylke til fylke. I Finnmark og Troms mener hele 82 prosent av bedriftene at "år 2000 angår dem", men i Nordland, Vest-Agder og Oppland er bare én av tre bedrifter enig i utsagnet. Hverken Aksjon 2000, ledet av Geir Jacobsen, eller Sponheim hadde noen forklaring på de store forskjellene.

Mindre oppsiktsvekkende er det kanskje at 59 prosent av bøndene oppgir at år 2000-problemet ikke er relevant for dem. Heller ikke er det overraskende at bevisstheten stiger med størrelsen på bedriften. Det er derimot oppsiktsvekkende at 19 prosent av databransjen mener at de ikke trenger å bry seg om overgangen til et nytt årtusen.

Kommunenes Sentralforbund (KS) lanserte nylig en undersøkelse (som støtter tallene fra Norsk Gallup) om tilstanden i kommune-Norge: Ti prosent av alle norske kommuner er ikke kommet i gang med år 2000-arbeidet, påstår KS. Det er den enkelte rådmann i hver kommune som har ansvaret for å sjekke datasystemene.

På spørsmål fra digi.no vil ikke Sponheim kommentere hva slags virkemidler regjeringen kan ta i bruk overfor kommunene som ikke snarest tar fatt på kartlegging og rettearbeidet. På spørsmål om hva en han mener er deadline selv for de minste kommunene, svarte Sponheim "umiddelbart".

Næringsministeren skal gi Stortinget en redegjørelse for år 2000-situasjonen i mars - hvis arbeidet ikke er kommet langt nok, vil han her måtte spørre om fullmakter og mulighet til å kommandere kommunene og viktige bedrifter.

En som vanlig spøkefull og frisk Sponheim sammenliknet år 2000-arbeidet med å skrelle løk. Jo flere lag du skreller av, jo mer gråter du, sa ministeren og Venstre-sjefen. På slutten av pressekonferansen tidligere i dag fortalte Sponheim at han synes at pressen fokusere for sterkt på faremomentene og hva som kunne gå galt med overgangen til år 2000.

- År 2000-arbeidet er som å hoppe på ski. På toppen av bakken kan du ikke tenke på alle hoppene som går galt - du må fokusere på hvordan du skal gjennomføre et godt hopp, sa Sponheim.

digi.no spurte derfor om det ikke var riktigere å sammenlikne år 2000-arbeidet med en hopper som like før nedslag har den ene skien bak på ryggen, men dette var Sponheim ikke enig i.

Til toppen