Nordea stanser investeringer i Facebook etter lekkasje-skandalen

– Håndterte personvernet på en svært dårlig måte, sier banken.

Nordea stanser investeringer i Facebook etter lekkasje-skandalen
(Foto: AFP Photo/Loic Venance)

– Håndterte personvernet på en svært dårlig måte, sier banken.

Kommunikasjonssjef hos Nordea Norge, Synne Ekrem, forteller at de har vært kritiske til teknologiselskapene i lengre tid. Foto: Nordea

Den store Facebook-lekkasjen har allerede vekket sterke reaksjoner hos både myndigheter og brukere, men også kommersielle aktører har kommet på banen – inkludert her på berget. Den nordiske storbanken Nordea har nemlig stanset sine investeringer i Facebook.

Nordea forvalter flere fond, kalt Stars-fondene, som har som oppgave å investere i selskaper som banken anser som best på miljø, sosiale aspekter og eierstyring. Ett av disse fondene –Nordea Global Stars – har investert i Facebook , som utgjør 1,98 prosent av fondets beholdning.

Ifølge Norda har de holdt et kritisk blikk mot teknologiselskapene i lengre tid på grunn av potensielle personvernsrisikoer, men den nylig avslørte lekkasjen var dråpen som fikk banken til å handle.

Tre måneders karantene

– Vi har selvsagt vært klar over ESG-risikoer (Environmental, Social and Governance, red.anm.) knyttet til Facebook og andre selskaper i samme bransje en stund. Ved utgangen av 2017 begynte vi på en rapport der vi spesifikt tar for oss blant annet personvernrisikoer knyttet til teknologiselskaper. Nå trekker vi i bremsen fordi vi ser at risikoene knyttet til personvern kan ha blitt håndtert på en svært dårlig måte, forteller kommunikasjonssjef i Nordea Norge, Synne Ekrem, overfor Digi.no.

Storbankens investeringskarantenen innebærer at forvalterne for Stars-fondene ikke kan kjøpe aksjer i Facebook på tre måneder, og i løpet av denne perioden vil omfanget av problemet bli nøye vurdert før en endelig avgjørelse tas. Fondsforvalterne kan ikke kjøpe aksjer i karantenetiden, men de kan selge aksjene som allerede er i fondet.

Den store Facebook-skandalen går i korte trekk ut på at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab. Dette skjedde via en app som ble laget på bestilling, som samlet inn data fra både de som lastet ned appen og vennene deres.

Facebook har selv innrømmet feiltrinn i prosessen, og i et innlegg på Facebook som nylig ble lagt har selskapets sjef Mark Zuckerberg redegjort for nye tiltak som skal forhindre lignende hendelser i fremtiden.

Facebook-sjefen må nå forklare seg for den amerikanske kongressen »

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)
Til toppen