Nordiske forbrukervoktere krever pekeransvar

De nordiske forbrukerombud har sammen lansert ti gyldne regler for elektronisk handel og markedsføring på nettet. De mener innholdsleverandørene bør holdes til ansvar for alle eksterne tjenester som de peker til fra egne webtjenester.

De nordiske forbrukerombud har kommet opp med en liste med anbefalinger for Internett og forholdet til forbrukerne. Selve anbefalingene består av ti formuleringer som tar for seg blant annet reklamasjonsrett på Internett, markedsføring rettet mot barn og hvordan bruke informasjonen man får inn om folk ved registreringer og liknende.

Det svenske, norske, finske og danske forbrukerombudet har tatt på seg denne oppgaven for å øke forbrukernes tillit til elektronisk handel og markedsføring.

Et kontroversielt punkt i den nordiske anbefalingen er at en næringsdrivende er ansvarlig for innholdet av det materiale man peker til. Ombudsmennene sier i dokumentet med anbefalinger at " [...] Når en næringsdrivende bruker pekere til materiale som ikke er den næringsdrivendes, er den næringsdrivende i utgangspunktet også ansvarlig for innholdet av dette materiale. Næringsdrivende bør ikke benytte pekere til materiale som ikke lever opp til lovgivningen i det gjeldende nordiske land og prinsippene i denne felles holdning.[...] "

- Vi er opptatt av dette fordi lenkene ofte gjør en del av innholdet. Norsk Presseforbund har tatt hensyn til dette når det er inkludert i siste Vær Varsom-plakat. Muligheten til å peke til andre nettsteder er jo noe som er særegent for Internett, sier det norske forbrukerombudet Torfinn Bjarkøy til digi.no.

- Vi kommer til å forfølge eventuelle klager på nettsteders pekere på samme måte som vi følger med på markedsføring på Internett. Bruk av markedsføringsloven på Internett er ikke enkelt, da vi ikke kan følge dette feltet systematisk som vi gjør med fjernsyn. Det må naturlig nok bli mer sporadisk behandling, sier Bjarkøy.

For et halvt år siden prøvde Danmarks forbrukerombudsmann å komme til enighet med næringslivet om retningslinjer for internetthandel, men måtte gi opp dette forsøket.

Anbefalingene er ennå ikke på plass på hjemmesidene til det norske Forbrukerombudet, men er tilgjengelige på de danske sidene. Ifølge Bjarkøy er dette på vei ut og vil være tilgjengelig i norsk språkdrakt i løpet av kort tid.

Forbrukerombudet understreker at det er viktig å samarbeide på feltet, ikke bare på nordisk basis.

- Det er også viktig med samarbeid på internasjonalt plan. Men vi starter i Norden. Vi nordiske forbrukerombud har lyktes å bli enige om en plattform med anbefalinger på dette feltet. Utgangspunktet er ganske likt i Norden, med gjennomgående rettsenheter, sier Bjarkøy og sier at formuleringene i slike sammenhenger blir viktige:

- Orienteringen vi har sendt ut følger et mønster for orienteringer hvor vi flittig bruker de modale hjelpeverb hvor "skal" brukes i tilfeller da vi er sikre, og "bør" i de tilfeller der annonsøren eller reklamebyrå ikke vil få spørsmål om de innretter seg etter punktet. Vi gir ut slike på mange felt, men i denne orienteringen er det mer vagt, for å ta hensyn til visse nasjonale særegenheter, forteller Bjarkøy.

Ordet "bør" er konsekvent brukt i anbefalingen, og i en pressemelding fra de fire forbrukerombudsmenn.

Til toppen