Nordmenn tror IT-truslene vil øke

Brorparten av nordmenn tror IT-truslene vil øke framover, viser ferske tall.

Selv om en Microsoft-bestilt undersøkelse viser at så mange som 88,3 prosent av nordmenn føler seg trygge på Internett, svarer nesten like mange (85 prosent) at de tror IT-sikkerheten vil trues i større grad i framtiden.

6 av 10 har opplevd å være utsatt for IT-trusler i form av identitetstyveri, virus og spionprogrammer. Ferietid innebærer også andre sikkerhetsrisikoer.

Manglende IT-sikkerhet representerer ikke bare en trussel for personlige data, men også for arbeidsgiverene til brukerne. 43 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir at de bruker jobb-PC også privat, noe som er spesielt utbredt i ferietid. Hvis man ikke tar de nødvendige forholdsreglene som privatperson utgjør dette en stor sikkerhetsrisiko for virksomheter og næringsliv. Usikrede forretningsopplysninger som kommer på avveie kan ha store konsekvenser.

Det er helt klart flere unge enn eldre som har hatt direkte befatning med IT-trusler. Hele 73,8 prosent av de berørte er under 24 år, mens 44,4 prosent av dem over 55 år oppgir de har vært utsatt for trusler. Dette har sannsynligvis en sammenheng med større nettbruk blant yngre, og at yngre bruker IT-verktøyene mer aktivt, blant annet til nedlasting av filer.

– Vi oppforder til å bruke sunn fornuft når man ferdes på Internett, installere antivirusprogram, benytte brannmur og oppdatere programmene, sier sikkerhetsansvarlig Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

Til toppen